OKM:n ja Oulun yliopiston rahoitusmallit

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) jakaa yliopistolain mukaisen rahoituksensa yliopistoille mallilla, joka ei mitenkään sido yliopistojen sisällään noudattamia menettelyjä. Periaatteet vaihtelevat tyylistä ”jaetaan kuten ennenkin” OKM:n mallia jäljittelevään tulospohjaiseen jakoon. Puhtaan OKM:n mallin mukainen menettely todennäköisesti johtaisi tieteenalojen vakavaan siiloutumiseen, sillä sivuaineopintojen tuottaminen toiselle alalle olisi pelkkää hyväntekevisyyttä. OKM:n rahoitusmalli on tiivistettynä seuraava: Mallin valmistumisaika- ja… Jatka lukemista OKM:n ja Oulun yliopiston rahoitusmallit

Pöydällejättö

Yliopistokollegion kokous 19.5.2022 käsitteli tilinpäätöstä: Kokouksessa asiakohta jätettiin pöydälle odottamaan tarkennuksia: Näihin seikkoihin siis palataan.

Tutkintoennusteita

Toistaiseksi alkuvuoden alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen kertymät ovat yliopistoissa varsin hyvin ennustaneet koko vuoden tulosta. Tarkastelenkin siksi tammi-huhtikuussa valmistuneiden osuuksia koko vuoden tutkintosaldoista. Seuraavassa taulukossa nähdään alkuvuonna yliopistossamme kandiksi valmistuneiden vähentyneen. Tämä ei yksinään aiheuta huolestumista, sillä se saattaa kertoa määräajassa valmistumisten nousseen: yhä useampien kandinopinnot eivät ole venyneet kevääseen. Sinänsä ennusteluvun voi laskea sekä… Jatka lukemista Tutkintoennusteita

Ennustuspohjia (2)

Yliopistokoulutuksen ns. kannattavuus riippuu paljon ilman tutkintoa keskeyttäneiden osuudesta. Kohtalaisen pienetkin erot yliopistojen välillä voivat olla taloudellisesti merkittäviä. Seuraavassa taulukossa on viisivuotisissa tutkinto-ohjelmissa vuosittain keskeyttäneiden osuus opiskelijamassasta. Lähde on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) Vipunen, joka laskee keskeyttäneiksi seuraavana vuonna ilmoittautumatta jättäneet tutkintoa vailla olevat. Lukuvuosi Oulun yliopisto Koko yliopistolaitos 2010/11 6.0 % 5.4 % 2011/12… Jatka lukemista Ennustuspohjia (2)

Ennustuspohjia (1)

Yliopistomme on opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tekemässään tulossopimuksessa kaudelle 2021-2024 luvannut vuosittain saavutettavaksi ylempien korkeakoulututkintojen määräksi keskimäärin 1755. Tulossopimuksen tässä mielessä kiintoisa sisältö on seuraavassa kuvassa. Ennusteen realistisuutta voi pohtia seuraavasta graafista, joka esittää yliopistomme ylempien korkeakoulututkintojen suorittamisia viimeisten kymmenen vuoden aikana. Liki kaikki 2022-2024 valmistuvista ovat jo opiskelemassa. Vuonna 2021 valmistui 1443 ylempää korkeakoulututkintoa.… Jatka lukemista Ennustuspohjia (1)

Johtosääntöselvitys (2)

Ruumiista irtautumiskokemukset ovat hallusinaatioita, jotka katoavat heräämisissä. Yliopiston ylimmän johdon irtautuminen yliopistoyhteisöstä puolestaan korjautuisi kollegion ratkaisuilla. Kollegion nykyiset instrumentit ovat kuitenkin on-off-tyyppisiä, mikä nostaa käyttökynnystä ja kärjistää vastaikkainasettelua. Siispä yliopistolain uudistamista tarvittaisiin. Professori Jari Stenvall toteaa selvityksessään ”Koska rehtorin keskeisenä tehtävänä on toteuttaa yliopiston strategiaa ja toiminta- ja taloussuunnitelmaa, näiden tehtävien liittäminen kollegioille olisi luontevaa… Jatka lukemista Johtosääntöselvitys (2)

Johtosääntöselvitys (1)

Olen aiemmin käsitellyt yliopistolain ongelmia ja yliopistomme johtosäännön valuvikoja. En ole juristi tai hallintotieteen asiantuntija, joten tässä ja seuraavassa blogiartikkelissa nojaudun Tampereen yliopiston hallintotieteen professorin Jari Stenvallin analyysiin. Professori Stenvallin blogiartikkeli on selvityksen tiivistelmänä perehtymisen arvoista asiaa kiireisimmille. Professori Stenvallin selvityksessä tarkastellaan johtosääntöjä johtamisen ja yliopistodemokratian näkökulmista. Hänen päätelmänsä johtosäännöistä on ”Rehtorit ovat nykykäytännöissä siis… Jatka lukemista Johtosääntöselvitys (1)

Yliopisto tuuliajolla (3)

Parissa saamassani sähköpostipalautteessa epäillään esittämässäni kandidaattidatassa olevan virheitä. Jokainen tällaista aprikoiva voi varmistaa välittämäni tiedot opetushallituksen avoimesta Vipunen-palvelusta. Tiedon poiminta on helppoa ja sen voi automatisoida varsin vaatimattomallakin ohjelmointitaidoilla, sillä ohjeistus on erinomainen ja valmiit koodirungot ovat tarjolla. Tietenkin korjaan todetut virheet. Samoissa viesteissä on arvostelua yliopiston lokaamisesta. Kaikille yhteisöstämme välittäville on tuskallista todeta, että… Jatka lukemista Yliopisto tuuliajolla (3)

Yliopisto tuuliajolla (2)

Tällä hetkellä paras työkalu analysoida yliopistomme koulutuksen ja tutkimuksen tilanteita on opetushallituksen Vipunen. Tutkinto-ohjelmatasolle kuitenkin tarvitaan parempaa tiedon resoluutiota, mutta tuossa tarkoituksessa yliopistomme raportointiportaali on melkoisen hyödytön. Se kun keskittyy keskiarvoihin, joiden pohjalta on liki ylivoimainen haaste päätellä tarvittuja kehitystoimia ja tarkastella aiempien vaikutuksia. Muutama vuosi taaksepäin yliopistollamme oli käytössä sisäisen ja ulkoisen raportoinnin Sisu-järjestelmä.… Jatka lukemista Yliopisto tuuliajolla (2)