Hyvää kesää!

Seuraava blogiartikkeli julkaistaan 9.8.2022. Kesälukemissuositukseni on Albert Camus’n Rutto (kirjoitettu 1947, käännös Juha Mannerkorpi), joka on monellakin tavalla ajankohtainen allegoria. Nimittäin Oranin kaupungissa leviävästä kulkutaudista päähenkilö Bernard Rieux lausuu: ’Samantekevää, sanotteko sitä rutoksi vai tarttuvaksi kuumeeksi. Tärkeintä on, että estätte sen kulun, ennen kuin se surmaa puolen kaupunkia’. Pieni joukko vapaaehtoisia ryhtyy toimiin omasta riskistään… Jatka lukemista Hyvää kesää!

Kiinteistöstrategia?

Eiliseen yliopistokollegion kokoukseen 15.6.2022 oli edellisessä kokouksessa 19.5.2022 pyydetty seuraava lisäselvitys: Yliopistolain 14 § antaa strategiapäätökset yliopiston hallitukselle, joka tekee päätöksensä esittelystä. Toisin sanoen hallitukseen on tuotava strategian kuvaava dokumentti, johon hallituksen jäsenet perehtyvät. Strategian hyväksyntä kirjataan pöytäkirjaan ja strategia sen liitteeksi. Yliopistolain 14 § ei mahdollista strategiasta päättämisen delegointia rehtorille, kuten ei useimpien muidenkaan… Jatka lukemista Kiinteistöstrategia?

Kollegion esityslista 15.6.2022

Yliopistokollegio jätti kokouksessaan 19.5.2022 pöydälle tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittelyn. Siksi se on listalla uudelleen seuraavassa kollegion kokouksessa huomenna 15.6.2022. Kollegio joutuu silloin pohtimaan seuraavaan lisäselvityspyyntöön yliopiston johdolta saamaansa vastinetta. Palaan asiaan kollegion kokouspöytäkirjan julkistamisen jälkeen.

Johdon silmin

Yliopiston hallituksen kokousten listalle tuotavat asiat valitsee rehtori ja hallituksen puheenjohtaja. Niinpä esimerkiksi vuoden 2021 hallituksen kokouksissa käsiteltyjen asioiden jakauma kertoo, millaisin silmin he ovat yliopistoamme tarkastelleet. Pöytäkirjoista poimittuna asioiden kymmenen kärjessä ovat seuraavat: Asiakategoria Pöytäkirjakohdat (lukumäärä) Johdon ja henkilöstön palkitseminen (sis. kaksi henkilöstön hyvinvointietukäsittelyä) 5 Talousseikat pl. sijoitusasiat 5 Sijoitusasiat 4 Raksila-hanke 3 Sopimusasiat… Jatka lukemista Johdon silmin

”Päätösesityksen mukaisesti”

Yliopistomme hallitus vaikuttaa päätös päätökseltä luovuttaneen valtansa rehtorille. Päätökset on tehty niitä seuraavaan kokoukseen siirtämättä esitysten mukaisesti ja vain parissa tapauksessa on jätetty eriäviä kannanottoja. Otan alkuaskeleena esimerkkiini vallansiirrosta hallitukselta rehtorille kohdan 3.3. yliopiston taloussäännöstä, jonka mukaan ”hallitus käsittelee yliopiston toiminta- ja talouskehystä syksyllä järjestettävässä hallituksen kokouksessa”: Kokouksessa 12.10.2020 silloinen hallitus hyväksyi yliopiston sisäisen rahoitusmallin,… Jatka lukemista ”Päätösesityksen mukaisesti”

Hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinta

Ennen vuoden 2023 loppua yliopistokollegion valittavaksi tulee ainakin neljä hallituksen ulkopuolista jäsentä, joiden tehtävänä on ajaa yliopistomme etua samalla huolehtien sen pysymisestä yliopistolain mukaisessa roolissaan. Kollegio päätti kokouksessaan 19.5.2022 käyttää hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinnassa tukenaan koko yliopistoyhteisöä: Lähiaikoina julkaistaneen tiedote, jossa pyydetään koko henkilöstöltä ja opiskelijoilta ehdotuksia hallitukseen valittavista lyhyine perusteluineen. Tämä valintaprosessin vaihe tuottaa… Jatka lukemista Hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinta