Johdon silmin

Yliopiston hallituksen kokousten listalle tuotavat asiat valitsee rehtori ja hallituksen puheenjohtaja. Niinpä esimerkiksi vuoden 2021 hallituksen kokouksissa käsiteltyjen asioiden jakauma kertoo, millaisin silmin he ovat yliopistoamme tarkastelleet.

Pöytäkirjoista poimittuna asioiden kymmenen kärjessä ovat seuraavat:

AsiakategoriaPöytäkirjakohdat (lukumäärä)
Johdon ja henkilöstön palkitseminen (sis. kaksi henkilöstön hyvinvointietukäsittelyä)5
Talousseikat pl. sijoitusasiat5
Sijoitusasiat4
Raksila-hanke3
Sopimusasiat (sis. MoU:n SYK:n kanssa)3
Kv-opiskelijoiden apurahajärjestelmä2
Koulutusasiat (aloituspaikat)2
Tutkimusasiat (raportointi)1
Viestintäasiat (raportointi)1
Henkilöstösuunnitelmat (raportointi)1

Asioista kiinnostuneiden on tietenkin hyvä kunkin itse perehtyä pöytäkirjoihin ja varmistaa tämän taulukon tiedot. Mitä useampi pöytäkirjoja lukee, sitä syvällisempi käsitys yhteisöllemme rakentuu yliopistomme johtamisesta.

Yliopiston strategian toteuttamisen seuranta näyttää hallitukseltamme unohtuneen – tai se on säästetty noilta seikoilta. Kyseessä on monien muiden organisaatioiden hallitusten varsinainen keskeinen tehtävä. Vai onko yliopistossamme strategia redusoitu pelkäksi johdon palkitsemisohjelmaksi?

Tällainen menettely lienee laillista. Nimittäin yliopistolain mukaan yliopiston hallitus:

Kohta 3) mahdollistaa päätös yliopiston varallisuuden hoito- ja käyttöpäätöksien siirtämisen hallitukselta rehtorille. Onko noin jo tapahtunut, sillä Raksila-hankeen suunnittelulle hallitus ei asettanut minkäänlaista budjettiraamia?

Johdon palkitsemisesta päättäminen näyttää unohtuneen tuosta luettelosta, mutta kuuluuko se muutenkaan yliopiston hallituksen tehtäviin? Edes yliopistomme johtosääntö ei mainitse johdon palkitsemisesta päättämistä hallituksen tehtäväksi.

Osakeyhtiölaissa johdon palkitsemismenettelyista päättäminen on määritelty varsinaisen yhtiökokouksen tehtäväksi. Osakeyhtiölaki myös painottaa hallituksen yleistä vastuuta yliopistolakia vahvemmin:

Voimme pohtia, miksi yliopistolaki luettelee tarkasti 10 tehtävää, antaen tuolla tavoin ehkä ymmärtää, ettei muuta hallitukselta edes odoteta? Tarkoittaako luettelo, ettei hallitus ole missään vastuussa yliopiston onnistumisesta varsinaisissa tehtävissään?

Yliopistolaissa määritellään yliopiston tehtävät seuraavasti:

Ehkä yliopiston hallituksen toimintaa olisi peilattava tätäkin vasten?

2 kommenttia

  1. Paras sitaatti tulee kun siteeraa itseään: ”Asiasta kolmanteen: katsoin huomista hallituksen kokousta. Esityslista on massiivinen ja kokous etänä kahden tunnin mittaisena. Eipä ole tarkoitus hallitusta yliopiston asioilla ”vaivata”.”

    1. Pahalta näyttää. Yliopistoja on yritetty viedä yritysmäiseen johtamiseen, mutta Oulun kohdalla tulos on jotain muuta.

      Ymmärtävätkö hallituksen jäsenet, että heidän olisi toimittava huolellisesti edistäen yliopiston etua? Heidän olisi hankittava tai hankituttava päätöksenteolle riittävät taustatiedot. Huolellisuuskriteeri ei täyty, jos päätös tehdään ilman riittäviä taustatietoja ja niihin pohjautuvaa harkintaa.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *