Hallitus 8.9.2022: taustoitusta

Yliopiston hallitus tekee päätöksensä esittelystä kokous kerrallaan johdon sille tuomista asioista. Päätösketjujen jatkuva seuranta ja kehitykseen reagointi olisi normaalia hallitustyöskentelyä. Näyttöjä tuollaisesta ei valitettavasti löydy pöytäkirjoista. Ehkä todistamme nyt muutosta. Nimittäin yliopistomme hallitus päätti 8.9.2022 esittelystä poiketen lääketieteellistä tiedekuntaa (LTK) koskevassa asiassa seuraavasti: Siten tiedekunnan on lokakuun loppuun mennessä laadittava talouden tasapainotussuunnitelma, jonka yliopiston hallitus… Jatka lukemista Hallitus 8.9.2022: taustoitusta

Après nous le déluge?

Oulun yliopiston sähköinsinööriosastolla vuonna 1968 opintonsa aloittaneet kokoontuivat 8.9.2022 ajankohtaiseen seminaarin aiheesta ”Miten teknologiakaupunki Oulun jatko voidaan turvata?” Monet kurssilta valmistuneista ovat olleet luomassa Oulun teknologiaihmettä 1970-luvulta alkaen. Puheenjohtajana toimi emeritusprofessori Matti Pietikäinen, hänkin kurssilainen. Tänään Oululla on haasteita asemansa säilyttämiseksi. Seminaarissa pohdittiinkin toimintaympäristöä, yhteistyöverkostoja, yrittäjyyttä, koulutusta, kärkitutkimuksen asemaa ja tulosten vieminen sovelluksiin sekä kaupungin… Jatka lukemista Après nous le déluge?

Käännettävä trendi

Eräässä aiemmassa blogiartikkelissa esitin havainnon OKM:n Vipunen-portaalin tilastoista: yliopistomme kandiopintojen keskeyttämiset lähtivät selvään nousuun lukuvuonna 2017-18. Siis jo ennen Covid19-pandemiaa. Seuraavasta taulukosta näkee keskeyttämistrendin vaikutukset kanditutkintoihin, joihin koulutuksen teot ja tekemättä jättämiset heijastuvat herkästi. Tarkastelu on helppoa valitsemalla 3-4 vuoden viive keskimmäisen ja oikeanpuoleisen sarakkeen välille, ehkäpä kummassakin pari vuotta kerrallaan keskiarvottaen. Taulukon %:it ovat… Jatka lukemista Käännettävä trendi

89.5%

Yliopistomme johto näyttää viimeisten yli kahden vuoden ajan keskittyneen rakentamissuunnitelmiin. Tästä johtuen yhteisöllämme on ollut peruste odottaa niiden kohdalla toimitun erityisen huolellisesti. Kokouksessaan 19.5.2022 yliopistokollegio odotti 15.6.2022 käsittelevänsä mm. kiinteistöstrategiadokumenttia: Kiinteistöstrategiaan viitataan yliopiston johdon vuodelta 2021 laatimassa oletettavasti erittäin huolellisen tarkistuksen läpikäyneessä tilinpäätös- ja toimintakertomus -dokumentissa. Sen sisältö on yliopiston johdon vastuulla. Tuollaista laadittua ja… Jatka lukemista 89.5%