Vuoden 2021 tilintarkastus

OKM:n korkeakoulujen tilinpäätös- ja toimintakertomuskäytännöt määrittävässä dokumentissa on sivulla 35 seuraava kappale: Kuvausta kokonaiskustannusten laskennan soveltamisesta ei Oulun yliopiston vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus -dokumentissa kuitenkaan ole. Siten ei ole yllättävää, että 2021 tilintarkastuksessa hallitukselle ja johdolle laaditun yhteenvetoraportin mukaan (* ks alaviite) vaadittua kertoimien tarkastustakaan ei ole tehty. Sen puuttumisestakaan ei liioin ole mainintaa.… Jatka lukemista Vuoden 2021 tilintarkastus

Trickle down

Takavuosina USA:ssa perusteltiin suurituloisten veronalennuksia ”trickle down” -ilmiöillä tarkoittaen teoriaa myös pienituloisten hyötyvän taloudellisen aktiviteetin nousun kautta. Suomessa OKM:lle osoitettu korkeakoulurahoitus sentään valuu yliopistoille ja ammattikorkeakouluille asetuksen sisältämän rahoitusmallin mukaisesti. Tarkastelen tässä yliopistomme sisäistä jakoa. Vuodeksi 2021 OKM jakoi yliopistoille 1 751 M€ yliopistolain mukaista perusrahoitusta. Se jaettiin yliopistoille seuraavalla nollasummapelin mallilla: Keskimääräistysjaksojen 2017-2019 ja… Jatka lukemista Trickle down

Hyvä vs. yliopistomme hallinto

Yliopistomme hallituksen puheenjohtajiston valinnasta 12.12.2019 oli 29.10.2021 jätetty kantelu oikeuskanslerille. Suosittelen lukemaan siihen oikeuskansleri Tuomas Pöystin 4.10.2022 antaman tuoreen seuraavasti otsikoidun ratkaisun. Kantelu on ratkaisussa kuvattu seuraavasti: Lainaan seuraavaan oikeuskanslerin tiivistetyt moitteet. Ne koskevat sekä hallituksen työjärjestyksen vastaista että hyvän hallinnon periaatteiden suhteen kyseenalaista toimintaa: Yliopistoyhteisömme jäsenet voivat pohtia, onko johdossamme toimittu oikein vai väärin… Jatka lukemista Hyvä vs. yliopistomme hallinto

”Hockey stick forecasting”

Erään aiemman blogiartikkelini kommenteissa emeritusprofessori Pekka Kess viittasi otsikon ilmiöön eli lähitulevaisuudessa odotettuun merkittävään käänteeseen. Kyseisessä artikkelissa esitin tammi-kesäkuun toteumaan pohjaten ennusteen vuoden 2022 tutkintomääristämme: 1231 alempaa ja 1411 ylempää korkeakoulututkintoa. Johtomme on luvannut OKM:lle jaksolla 2021-2024 vuosittain keskimäärin 1600 alempaa ja 1757 ylempää korkeakoulututkintoa Syyskuun 2022 lopun tutkintokertymän perusteella päivitetty ennuste on lähes identtinen… Jatka lukemista ”Hockey stick forecasting”