Hyvää joulua!

Unohdamme hetkeksi yliopistomme ongelmatrendit ja muistelemme menneitä vuosia: Sopimus-kausi Oulu: alemmattutkinnot vs.tavoite Oulu: ylemmättutkinnot vs.tavoite Muut: alemmattutkinnot vs.tavoite Muut: ylemmättutkinnot vs.tavoite 2013-2016 -1.7% -12.5% -1.7% +1.1% 2017-2020 -7.7% -3.6% -4.5% +6.0% Oulun ja muiden yliopistojen tutkintotulokset verrattuna OKM:n kanssa solmittujen tulossopimusten tavoitteisiin. Sopimuskaudella 2013-2016 Oulun yliopiston kandikoulutuksen isoimmat etenemisongelmat oli saatu raivattua, mutta edistys ei… Jatka lukemista Hyvää joulua!

Laatuauditointia kohti

Yliopistomme intranetissa 10.11.2022 julkaistiin tiedote tulevasta auditoinnista. Samalla siinä kysytään kannanottoja laatupolitiikasta: Kysely on toteutettu Webropolilla ja sisältää johdantotekstin ja avoimen vastauskentän. Johdannon kiintoisaa sisältöä on mm. seuraava: Tieteelliseen ajatteluun koulitut yliopistoyhteisömme jäsenet kyennevät tätä vasten tarkastelemaan laatujärjestelmämme toimivuutta. Yliopistomme hallituksen tarjolla olevista pöytäkirjoissa en valitettavasti näe vuosilta 2020-2022 mainintoja koulutuksen indikaattoritietojen pohjalta tehdyistä analyyseista… Jatka lukemista Laatuauditointia kohti

Nopeammin, mutta vähemmän

Viime vuosikymmenen alussa yliopistomme kiinnitti huomion opintojen alkuvaiheen keskeytysriskeihin. Työkaluna oli mm. omaopettajatoiminta sekä lukujärjestysten suunnittelu esteettömiksi. Tuloksena opinnot nopeutuivat ensimmäisestä vuosikurssista lähtien. Oulun yliopisto näyttää edelleenkin pärjäävän tällä perinnöllä. OKM:n rahoitusmalli palkitsee tavoiteajassa valmistumisista. Edelleenkin ongelmat kohdataan ensimmäiseksi kandivaiheessa. Tästä kielii uusiutuneiden edistymisongelmien lisäksi mm. valtakunnallisen kandintutkinto-osuutemme putoaminen. Ongelmallista suuntaa näyttää on myös määräajassa… Jatka lukemista Nopeammin, mutta vähemmän