Kaksi dokumenttia

[Artikkelissa lopussa lisäys klo 14.40 30.5.2023 (*)] Edellinen blogiartikkeli johti keskusteluun tiedekuntahallitusten roolista erään johtosääntölausunnon oletetun ristiriitaisuuden vuoksi. Asiasta kiinnostuneille tarjoan vertailtaviksi kirjaamosta pyytämäni viralliset dokumentit. Ensimmäinen on tiedekuntahallituksen kokouksen 25.4.2023 pöytäkirja (allekirjoitukset 2&3.5.2023). Tiedekuntahallitus on äänestänyt kannanotoistaan. Eriäviä mielipiteitä ei ole kirjattu. Jälkimmäinen on tiedekunnan lausunto 28.4.2023. Asiakirjojen erot eivät yliopiston johtosäännön kannalta ole… Jatka lukemista Kaksi dokumenttia

Tiedekuntien johtosääntölausunnot

Yliopistomme tiedekunnat yhtä lukuunottamatta antoivat vastineensa hallituksen suunnitelmaan muuttaa johtosääntöä eli käyttivät mahdollisuutensa vuorovaikutukseen yliopiston ylimmän johdon kanssa. Niinpä alla tiivistetyt tiedekuntien kohtalaisen varovaiset kannanotot kertovat jotain olennaista yliopistostamme. Niitä sopii verrata kollegion kohta kohdalta perusteltuun lausuntoon. Tässä yhteydessä on muistettava nykyisen johtosäännön riistäneen vaaleilla valituilta tiedekuntahallituksilta kaiken päätösvallan. Valta on dekaaneilla ja varsinaisesti heidät… Jatka lukemista Tiedekuntien johtosääntölausunnot

Kollegion johtosääntölausunto

Yliopistomme hallitus pyysi maaliskuun 2023 lopussa mm. tiedekunnilta ja kollegiolta lausuntoja yliopistomme johtosäännön muutoksista. Määräaikaan 4.5.2023 mennessa kirjaamo oli vastaanottanut yhdeksän lausuntoa. Yliopistokollegion substanssiltaan yhdeksän sivun mittainen lausunto lienee kiintoisin kollegion edustaessa koko yliopistoyhteisöä. Lausunto on ladattavissa tämän artikkelin lopussa, mutta säästän lukijoiltani hieman vaivaa: tiivistän seuraavassa kollegion esitykset. Niiden perustelut kehotan lukemaan lausunnosta. Yliopistomme… Jatka lukemista Kollegion johtosääntölausunto

Yliopistolain 27 pykälä

Yliopistossamme on tutkijakoulu, jonka tehtävät nykyinen johtosääntömme 15 pykälä määrittää näin: ”Tutkijakoulu antaa opinto-oikeudet ja myöntää tohtorintutkinnot”. Tätä vasten onkin kiintoisaa tarkastella muiden yliopistojen johtosääntöjä tutkijakoulujen osalta. Sellaisia on ainakin Helsingin, Turun, Tampereen ja Lapin yliopistoissa. Niissä opinto-oikeudet ja tohtorintutkinnot annetaan tiedekunnissa. Miksi? Soitin asiantuntijalle, joka totesi yliopistolain olevan ilmeisessä ristiriidassa yliopistomme johtosäännön kanssa. Hän… Jatka lukemista Yliopistolain 27 pykälä

QS-yliopistovertailu

Edellisen blogiartikkelini keskusteluosuudessa nostettiin esille tilakustannusten kohdentaminen tutkimusyksiköille. Kyseessä on johdon ratkaisu, jolla pyritään koko yliopiston tilakustannusten pienentämiseen. Samalla se saattaa olla jotkin alat ’ulkoistava’ strateginen valinta. Muitakin aiemmin yliopistotason kustannuksia on johdon päätöksin kohdistettu tiedekuntiin ja sieltä tutkimusyksiköihin. Seuraukset voivat joskus yllättää. Nimittäin yliopistomme viesti nettisivuillaan 13.6.2022 ”Oulun yliopisto 400 parhaan joukossa QS-yliopistovertailussa”. Uutisoinnin… Jatka lukemista QS-yliopistovertailu