Blogiartikkelien tiivistelmät

Kronologisesti laskeva luettelo lyhyine sisältökommentteineen: x.x.2023 QS-yliopistovertailu tarkastelee yliopistomme rankkeerausmuutosta reilut puoli vuosikymmentä sitten x.x.2023 Erilainen yliopisto tarkastelee yliopistomme opetus- ja tutkimushenkilökunnan uraportaan I ikärakennetta. Liki neljännes koko yliopistolaitoksen tuon vaiheen 40 vuotiaista ja vanhemmista työskentelee täällä. Tämä ei voi olla sattuma, vaan strategisten ratkaisujen lopputulos. x.x.2023 Kasvu-uria osoittaa yliopistomme hallinnon kasvun ja koulutukselle kohdennettujen… Jatka lukemista Blogiartikkelien tiivistelmät

Suositeltu artikkeli

Julkaistu
Kategoria(t): Uncategorized

Oulu vs. muut

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) yliopistoille myöntämä rahoitus on nollasummapeliä. Yhdenkin yliopiston tulosparannus on pois muilta. Niinpä Oulun yliopiston koulutuksen perusteella saaman OKM-rahoituksen muutokset riippuvat muiden yliopistojen suoriutumisesta. Rahoitusmalli painottaa tavoitejassa valmistumista ja palkitsee siitä tutkintopistekertoimella 1.5. Vuoden sisään tavoiteajasta valmistuminen tuottaa kertoimen 1.3. Kandintutkintojen valmistumisnopeuksien kohdalla monet muut yliopistot ovat ottaneet meidät kiinni ja menneet… Jatka lukemista Oulu vs. muut

Merkityksettömät %:it? (2)

Taannoin yliopistomme opiskelijarekrytointikampanjan kärkiviesti oli seuraava: Toisin sanoen ”jos et keskeytä opintojasi täällä, niin et keskeyttäisi muuallakaan”. Tämähän tarkoittaa myös ”jos keskeytät opintosi täällä, olisit ehkä pärjännyt muualla”. Tarkastelkaamme yliopistomme osuuksia opinnot keskeyttäneistä korkeintaan 24-vuotiaista. Seuraava taulukko ei tarvinne selitystä (tiedot on koottu OKM:n Vipusesta): Yliopistomme on ajautunut takaisin nuorten opiskelijoiden keskeytyksiä tuottavaksi alisuoriutujaksi. Keskeyttäminen… Jatka lukemista Merkityksettömät %:it? (2)

Merkityksettömät %:it? (1)

Tuotannollisessa toiminnassa kannattavuuteen vaikuttavat olennaisesti läpimenoaika raaka-aineesta tai ideasta myydyksi tuotteeksi, keskeneräisiin tuotteisiin sitoutunut pääoma ja virheiden sekä epäoptimaalisen toiminnan aiheuttama materiaali- ja välituotehukka. Kumuloituessaan murto-osa%:kin erottavat syöksykierteen ja menestyksen. Tämä pätee yliopistokoulutukseenkin, jossa OKM:n nollasummapeli vielä vaikeuttaa ojan pohjalta nousemista. Pyydän opiskelijoiltamme anteeksi karkeata kategorisointianne raaka-aineeksi. Tiedän yliopisto-opinnot keskeyttämisistä seuranneen häikäiseviä uria, mutta myös… Jatka lukemista Merkityksettömät %:it? (1)

Dataa tarvittaisiin

Seniorikansalaisena ymmärryskykyni on saattanut heikentyä. Siksikin haluaisin selkeää dataa, jotta varmuudella tietäisin, mihin suuntaan yliopistomme koulutustulos on kehittymässä. Tämä kertoisi mahdollisesti käynnissä olevien kehitystoimien vaikutuksesta. Ennen kaikkea tieto auttaisi tulevissa resurssien suuntauspäätöksissä. Valitettavasti yliopistomme sisäisen koulutusdatan puutteessa joudun käyttämään opetus- ja kulttuuriministeriön Vipunen ja Extra-Vipunen -palveluita. Niissä on puutteensa. Sisäinen aloitusvuosi- ja tutkinto-ohjelmakohtainen data kertoisi… Jatka lukemista Dataa tarvittaisiin

Hyvää joulua!

Unohdamme hetkeksi yliopistomme ongelmatrendit ja muistelemme menneitä vuosia: Sopimus-kausi Oulu: alemmattutkinnot vs.tavoite Oulu: ylemmättutkinnot vs.tavoite Muut: alemmattutkinnot vs.tavoite Muut: ylemmättutkinnot vs.tavoite 2013-2016 -1.7% -12.5% -1.7% +1.1% 2017-2020 -7.7% -3.6% -4.5% +6.0% Oulun ja muiden yliopistojen tutkintotulokset verrattuna OKM:n kanssa solmittujen tulossopimusten tavoitteisiin. Sopimuskaudella 2013-2016 Oulun yliopiston kandikoulutuksen isoimmat etenemisongelmat oli saatu raivattua, mutta edistys ei… Jatka lukemista Hyvää joulua!

Laatuauditointia kohti

Yliopistomme intranetissa 10.11.2022 julkaistiin tiedote tulevasta auditoinnista. Samalla siinä kysytään kannanottoja laatupolitiikasta: Kysely on toteutettu Webropolilla ja sisältää johdantotekstin ja avoimen vastauskentän. Johdannon kiintoisaa sisältöä on mm. seuraava: Tieteelliseen ajatteluun koulitut yliopistoyhteisömme jäsenet kyennevät tätä vasten tarkastelemaan laatujärjestelmämme toimivuutta. Yliopistomme hallituksen tarjolla olevista pöytäkirjoissa en valitettavasti näe vuosilta 2020-2022 mainintoja koulutuksen indikaattoritietojen pohjalta tehdyistä analyyseista… Jatka lukemista Laatuauditointia kohti

Nopeammin, mutta vähemmän

Viime vuosikymmenen alussa yliopistomme kiinnitti huomion opintojen alkuvaiheen keskeytysriskeihin. Työkaluna oli mm. omaopettajatoiminta sekä lukujärjestysten suunnittelu esteettömiksi. Tuloksena opinnot nopeutuivat ensimmäisestä vuosikurssista lähtien. Oulun yliopisto näyttää edelleenkin pärjäävän tällä perinnöllä. OKM:n rahoitusmalli palkitsee tavoiteajassa valmistumisista. Edelleenkin ongelmat kohdataan ensimmäiseksi kandivaiheessa. Tästä kielii uusiutuneiden edistymisongelmien lisäksi mm. valtakunnallisen kandintutkinto-osuutemme putoaminen. Ongelmallista suuntaa näyttää on myös määräajassa… Jatka lukemista Nopeammin, mutta vähemmän

LTK ja sisäinen rahoitusmalli

Yliopistomme sisäinen rahoitusmalli noudattaa tietyin poikkeuksin opetus- ja kulttuuriministerön mallia. Olen aiemmassa blogiartikkelissa esittänyt molemmat. Odottaessani lääketieteellisen tiedekuntamme (LTK) talouskurimuksen ratkaisua en silloin mennyt tarkastelussa syvemmälle. Ratkaisu lienee tulossa hallituksen käsiteltäväksi sen vuoden 2022 viimeisessä kokouksessa. Alla oleva yliopistomme sisäinen malli on hallituksen 12.10.2020 vuodelle 2021 hyväksymä. Vuoden 2022 rahanjaon hallitus luovutti 21.10.2021 rehtorille, joka… Jatka lukemista LTK ja sisäinen rahoitusmalli

Opintopisteanomalia (3)

Kahdessa aiemmassa blogiartikkelissani esitin keskeytysriskille altistuneiden osuuksia lukuvuodesta 2016 lähtien. Yliopistomme kohdalla nähty nousu vaikuttaa lohduttomalta, joten on syytä katsoa viime vuosikymmenen alkuun Tuolloinkin yli viidennes yliopistomme 18-22 vuotiaista opiskelijoista jäi alle 30 opintopisteen lukuvuosikertymän: Yliopistomme tutkintosaanto oli tuolloin luokkaa 62%, kun valtakunnan keskitaso ilman Oulua oli 67%. Onnistuimme muutamassa vuodessa tiedon varassa toimien kääntämään… Jatka lukemista Opintopisteanomalia (3)

Kampuskaupunki

Aloittaessani blogini lokakuussa 2021 toin esille vuonna 2013 valmistuneen Kampusvisio 2040:n (31.5.2013) ja Linnanmaa-Kaijonharju -kaavarungon 2019 (11.6.2019), joka nojautui kampusvisioon. Tavoitteena molemmissa on kampuskaupunki. Suosittelen myös perehtymistä rehtorin ja talousjohtajan 31.1.2019 allekirjoittamaan lausuntoon kaavarungosta yli vuoden takaisen blogiartikkelin Dokumenttien helmiä (1) lopusta. Kokoukseen 24.2.2022 Oulun yliopiston hallitukselle oli kiireellisenä listan ulkopuolelta tuotu esitys kampusvisiotyön käynnistämiseksi.… Jatka lukemista Kampuskaupunki