Blogiartikkelien tiivistelmät

Kronologisesti laskeva luettelo lyhyine sisältökommentteineen: 21.6.2022 Hyvää kesää! Albert Camus’n Rutto on edelleenkin ajankohtainen teos ja suositeltua lukemista juuri tänä kesänä. 16.6.2022 Kiinteistöstrategia? kaivautuu yliopiston hallituksen strategiaprosessiin julkisten dokumenttien pohjalta. Kollegion lisäselvityspyyntöönsä saama vastaus ei vielä ollut julkinen. 14.6.2022 Kollegion esityslista 15.6.2022 osoittaa kollegion tekemän lisäselvityspyynnön kohteet. 9.6.2022 Johdon silmin tilastoi yliopistomme hallituksen kokouksissaan 2021… Jatka lukemista Blogiartikkelien tiivistelmät

Suositeltu artikkeli

Julkaistu
Kategoria(t): Uncategorized

Hyvää kesää!

Seuraava blogiartikkeli julkaistaan 9.8.2022. Kesälukemissuositukseni on Albert Camus’n Rutto (kirjoitettu 1947, käännös Juha Mannerkorpi), joka on monellakin tavalla ajankohtainen allegoria. Nimittäin Oranin kaupungissa leviävästä kulkutaudista päähenkilö Bernard Rieux lausuu: ’Samantekevää, sanotteko sitä rutoksi vai tarttuvaksi kuumeeksi. Tärkeintä on, että estätte sen kulun, ennen kuin se surmaa puolen kaupunkia’. Pieni joukko vapaaehtoisia ryhtyy toimiin omasta riskistään… Jatka lukemista Hyvää kesää!

Kiinteistöstrategia?

Eiliseen yliopistokollegion kokoukseen 15.6.2022 oli edellisessä kokouksessa 19.5.2022 pyydetty seuraava lisäselvitys: Yliopistolain 14 § antaa strategiapäätökset yliopiston hallitukselle, joka tekee päätöksensä esittelystä. Toisin sanoen hallitukseen on tuotava strategian kuvaava dokumentti, johon hallituksen jäsenet perehtyvät. Strategian hyväksyntä kirjataan pöytäkirjaan ja strategia sen liitteeksi. Yliopistolain 14 § ei mahdollista strategiasta päättämisen delegointia rehtorille, kuten ei useimpien muidenkaan… Jatka lukemista Kiinteistöstrategia?

Kollegion esityslista 15.6.2022

Yliopistokollegio jätti kokouksessaan 19.5.2022 pöydälle tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittelyn. Siksi se on listalla uudelleen seuraavassa kollegion kokouksessa huomenna 15.6.2022. Kollegio joutuu silloin pohtimaan seuraavaan lisäselvityspyyntöön yliopiston johdolta saamaansa vastinetta. Palaan asiaan kollegion kokouspöytäkirjan julkistamisen jälkeen.

Johdon silmin

Yliopiston hallituksen kokousten listalle tuotavat asiat valitsee rehtori ja hallituksen puheenjohtaja. Niinpä esimerkiksi vuoden 2021 hallituksen kokouksissa käsiteltyjen asioiden jakauma kertoo, millaisin silmin he ovat yliopistoamme tarkastelleet. Pöytäkirjoista poimittuna asioiden kymmenen kärjessä ovat seuraavat: Asiakategoria Pöytäkirjakohdat (lukumäärä) Johdon ja henkilöstön palkitseminen (sis. kaksi henkilöstön hyvinvointietukäsittelyä) 5 Talousseikat pl. sijoitusasiat 5 Sijoitusasiat 4 Raksila-hanke 3 Sopimusasiat… Jatka lukemista Johdon silmin

”Päätösesityksen mukaisesti”

Yliopistomme hallitus vaikuttaa päätös päätökseltä luovuttaneen valtansa rehtorille. Päätökset on tehty niitä seuraavaan kokoukseen siirtämättä esitysten mukaisesti ja vain parissa tapauksessa on jätetty eriäviä kannanottoja. Otan alkuaskeleena esimerkkiini vallansiirrosta hallitukselta rehtorille kohdan 3.3. yliopiston taloussäännöstä, jonka mukaan ”hallitus käsittelee yliopiston toiminta- ja talouskehystä syksyllä järjestettävässä hallituksen kokouksessa”: Kokouksessa 12.10.2020 silloinen hallitus hyväksyi yliopiston sisäisen rahoitusmallin,… Jatka lukemista ”Päätösesityksen mukaisesti”

Hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinta

Ennen vuoden 2023 loppua yliopistokollegion valittavaksi tulee ainakin neljä hallituksen ulkopuolista jäsentä, joiden tehtävänä on ajaa yliopistomme etua samalla huolehtien sen pysymisestä yliopistolain mukaisessa roolissaan. Kollegio päätti kokouksessaan 19.5.2022 käyttää hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinnassa tukenaan koko yliopistoyhteisöä: Lähiaikoina julkaistaneen tiedote, jossa pyydetään koko henkilöstöltä ja opiskelijoilta ehdotuksia hallitukseen valittavista lyhyine perusteluineen. Tämä valintaprosessin vaihe tuottaa… Jatka lukemista Hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinta

OKM:n ja Oulun yliopiston rahoitusmallit

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) jakaa yliopistolain mukaisen rahoituksensa yliopistoille mallilla, joka ei mitenkään sido yliopistojen sisällään noudattamia menettelyjä. Periaatteet vaihtelevat tyylistä ”jaetaan kuten ennenkin” OKM:n mallia jäljittelevään tulospohjaiseen jakoon. Puhtaan OKM:n mallin mukainen menettely todennäköisesti johtaisi tieteenalojen vakavaan siiloutumiseen, sillä sivuaineopintojen tuottaminen toiselle alalle olisi pelkkää hyväntekevisyyttä. OKM:n rahoitusmalli on tiivistettynä seuraava: Mallin valmistumisaika- ja… Jatka lukemista OKM:n ja Oulun yliopiston rahoitusmallit

Pöydällejättö

Yliopistokollegion kokous 19.5.2022 käsitteli tilinpäätöstä: Kokouksessa asiakohta jätettiin pöydälle odottamaan tarkennuksia: Näihin seikkoihin siis palataan.

Tutkintoennusteita

Toistaiseksi alkuvuoden alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen kertymät ovat yliopistoissa varsin hyvin ennustaneet koko vuoden tulosta. Tarkastelenkin siksi tammi-huhtikuussa valmistuneiden osuuksia koko vuoden tutkintosaldoista. Seuraavassa taulukossa nähdään alkuvuonna yliopistossamme kandiksi valmistuneiden vähentyneen. Tämä ei yksinään aiheuta huolestumista, sillä se saattaa kertoa määräajassa valmistumisten nousseen: yhä useampien kandinopinnot eivät ole venyneet kevääseen. Sinänsä ennusteluvun voi laskea sekä… Jatka lukemista Tutkintoennusteita

Ennustuspohjia (2)

Yliopistokoulutuksen ns. kannattavuus riippuu paljon ilman tutkintoa keskeyttäneiden osuudesta. Kohtalaisen pienetkin erot yliopistojen välillä voivat olla taloudellisesti merkittäviä. Seuraavassa taulukossa on viisivuotisissa tutkinto-ohjelmissa vuosittain keskeyttäneiden osuus opiskelijamassasta. Lähde on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) Vipunen, joka laskee keskeyttäneiksi seuraavana vuonna ilmoittautumatta jättäneet tutkintoa vailla olevat. Lukuvuosi Oulun yliopisto Koko yliopistolaitos 2010/11 6.0 % 5.4 % 2011/12… Jatka lukemista Ennustuspohjia (2)