”Kampuskaupunki 2040”

Oulun yliopiston hallitus on julkisuuteen tuotujen tietojen mukaan päättänyt pikavauhtia käynnistää kampusvisiotyön kokouksessa 24.2.2022 esityslistan ulkopuolelta tulleena asiana. Pöytäkirjaa ei vielä 15.3.2022 oltu julkistettu. eräiden muiden ”pöytäkirjateknisten” havaintojeni vuoksi odotan kiinnostuksella. [Pöytäkirja on lopulta allekirjoitettu 22.3.2022]

Omalta osaltani toistan hallitukselle syksyn 2021 muistutukseni vuonna 2013 valmistuneesta kampusvisiosta ja Linnanmaa-Kaijonharju -kaavarungosta, johon kampusvisio olennaisesti vaikutti.

Kampusvisio 2040 31.5.2013 Oulun yliopistokampusten kehittäminen

Linnanmaa-Kaijonharjun kaavarunko 11.6.2019 kaupungin suunnitelma

Kumpikaan suunnitelma ei ole vanhentunut. Tuloksena olisi ”Kampuskaupunki 2040”