Toksinen tribalismi

Eräs yliopistomme huippututkijoista on tunnistanut yliopistomme johdon toimivan tribalistisesti keskeisenä tavoitteenaan varmistaa oma asema. Monialaisen yliopiston ylimmän johdon kokoonpanon ja taustojen voisi tästä huolimatta odottaa heijastavan laaja-alaisuutta. Oulun yliopiston kohdalla tribalismi näkyy mm. seuraavasta listasta, josta näemme kemiataustojen antavan ylivertaiset johtamisvalmiudet ja luotettavuuden: On vaikea nähdä tällaisten hallituksen tekemien johdon jäsenvalintojen erityisen hyvin vastaavan yliopiston… Jatka lukemista Toksinen tribalismi

Faktantarkistusta (1)

Taannoisen Iltalehden artikkelin mukaan Oulun yliopiston rehtori ja hallituksen puheenjohtaja lausuivat koulutusrehtorin valintaan liittyen seuraavaa: Nämä lausunnot on helppo tarkistaa vertailemalla vuosien 2024 ja 2020 koulutusrehtorivalintoja. Nehän ovat varmasti vertailukelpoisia vastaavina nimityksinä. Ovatko menettelyt olleet täsmälleen samat? Vai tarkoittaako ”täsmälleen sama” menettely Oulun yliopistossa, että ensin päätetään valinnan lopputulos? Sitten valitaan sen mukaiset keinot, kuten… Jatka lukemista Faktantarkistusta (1)

Hallituksen päätös?

Eräs edellisen blogiartikkelini kommentti tarjoaa linkin YLE:n maanantain 18.3.2024 alueuutisiin. Kommentoiija on uutisen litteroinutkin: ”Oulun kaupungilla ei ole toistaiseksi mitään kerrottavaa Oulun yliopiston vaihtoehtoisia sijainteja tutkivan työryhmän työstä. Oulun kaavoitusjohtaja Kari Nykäsen kokoamassa työryhmässä istuu myös Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki. Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristäpalveluista mukana ovat Nykäsen ohella muut keskeiset viranhaltijat. Oulun yliopiston… Jatka lukemista Hallituksen päätös?

Kandikoulutusindeksit

Yliopistojen nuorimpien suoraan lukioista tulevien opiskelijoiden opinnoissa eteneminen on koulutuksen toteutuksen herkkä laatumittari. Nuorimpina aloittavat ovat pääsääntöisesti ns. paperivalittuja eli ylioppilastutkinnon suorittaneiden parhaimmistoa. Silti tuutorointi ja selkeät tutkinto-ohjelmien rakenteet ovat tärkeitä opintojen edistäjiä. Opintotuen vuoksi lukuvuodessa on tärkeää saavuttaa 45 opintopistettä. Toinen kiintoisa kynnysarvo on 30 opintopistettä, jonka alle jääminen kertoo opiskellun ehkä vain yhden… Jatka lukemista Kandikoulutusindeksit

Mikä muuttui?

Olen useasti aiemmin kiinnittänyt huomiota Oulun yliopistossa aloittaneiden muuta yliopistolaitosta korkeampaan keskeytysriskiin. Tämä korreloi selvästi nuorimpina opintonsa aloittaneiden opintojen heikon edistymisen kanssa. He ovat pääsääntöisesti tulleet suoraan lukioista paperivalintojen kautta ja siten edustanevat parasta materiaaliamme. Pyydän kiinnittämään huomiota seuraavan taulukon luvuissa erityisesti lukuvuosina 2017/18 ja 2018/19 tapahtuneisiin muutoksiin. Silloin Oulun yliopiston kandikoulutuksissa (ts. lääketieteiden koulutukset… Jatka lukemista Mikä muuttui?

Vaaleilta kaapattu valta

Oulun yliopistossa järjestetään kerran neljässä vuodessa hallintovaalit, joissa valitaan ns. sisäiset jäsenet yliopiston hallitukseen, yliopistokollegioon ja tiedekuntahallituksiin. Opiskelijajäsenet nimeää ylioppilaskunnan edustajisto. Yliopiston hallitukselle ja yliopistokollegiolle on yliopistolaissa määrätty niiden päätettäviksi kuuluvat asiat. Tiedekuntien vaaleilla valittujen monijäsenisten hallintoelimien tehtäviä laissa ei ole. Olen kuitenkin ymmärtänyt, että jokaisella vaaleilla valitulla elimellä on oltava päätösvaltaa. Oulun yliopiston tiedekuntahallituksilla… Jatka lukemista Vaaleilta kaapattu valta

Pöytäkirja 25.1.2024

Lienee kohtuullista odottaa, että akateemisen instituution ylimmän elimen päätösprosessit ja niiden dokumentointi olisivat moitteettomia. Oulun yliopiston hallituksen kuukausi sitten 25.1.2024 pidetyn järjestäytymiskokouksen pöytäkirjan pitäisi siten kevyesti läpäistä pintapuolinen tarkastelu. Oulun yliopistossa 1.1.2024 lähtien noudatettava johtosääntö määrittää allekirjoituskäytännöt, jotka nyt ovat oikeuskanslerin yliopiston aiemmasta menettelystä antaman ratkaisun mukaiset. Aiemmin pöytäkirjan allekirjoittivat vain puheenjohtaja ja sihteeri. Nyt… Jatka lukemista Pöytäkirja 25.1.2024

Johtosääntöanalyysi 2016

Professoriliiton Oulun osasto lähetti tämän artikkelin lopussa olevan kirjeen yliopiston hallitukselle talvella 2016. Kyse on tuolloin voimaan tulleen johtosäännön analyysista, jonka valittuja kohtia nostan esiin alempana. Valitettavasti yliopistokollegio ei tiennyt tuosta kirjeestä keväällä 2023 esittäessään muutoksia vuoden alussa 2024 voimaan tulleeseen johtosääntöön (ks. Kollegion johtosääntölausunto). Professoriliitto oli etukäteen todennut uhkat, joiden toteuduttua kollegio yritti korjausta… Jatka lukemista Johtosääntöanalyysi 2016

Lähiruokaa kampukselta?

Oulun yliopiston johto esitteli uutta strategiaa 7.2.2024. Siinä huomio kiinnittyy mm. seuraavaan osuuteen: Nähdäkseni Oulun yliopistolla on jo mahdollisimman yhtenäinen kampuskokonaisuus ja yliopiston nykyiset kampukset ovat jo matkalla kohti hiilineutraaliutta. Linnanmaan alue tällä hetkellä kampuskaupunki, jonka ympäristöstä löytyvät monipuoliset palvelut ja asukkaita 60000 alle vartin pyöräilyetäisyydellä. Oulun yliopiston tutkijoiden tieteellisin menetelmin laatima hiilijalanjälkianalyysi löytyy blogiartikkelista… Jatka lukemista Lähiruokaa kampukselta?

Virallisia analyyseja

Oulun yliopiston johto on Linnanmaan hylkäämissuunnitelmiinsa liittyen laadituttanut ulkopuolisilla konsulteilla kaksi henkilöstön ja opiskelijoiden kyselytutkimusta. Katson niiden olevan ”virallisia analyyseja”. Niillä ei kuitenkaan ole merkitystä, kun ylin päättäjä on rehtorin tahtoa noudattanut hallitus. Yliopiston johto on pyrkinyt luomaan vaikutelmaa yliopistoväen osallistamisesta mm. kampusvisiotyöryhmän nimeämisellä keväällä 2022. Sille haettiin uskottavuutta antamalla yliopistoväen kyselytutkimuksen n. 500 vastausta… Jatka lukemista Virallisia analyyseja