LTK ja sisäinen rahoitusmalli

Yliopistomme sisäinen rahoitusmalli noudattaa tietyin poikkeuksin opetus- ja kulttuuriministerön mallia. Olen aiemmassa blogiartikkelissa esittänyt molemmat. Odottaessani lääketieteellisen tiedekuntamme (LTK) talouskurimuksen ratkaisua en silloin mennyt tarkastelussa syvemmälle. Ratkaisu lienee tulossa hallituksen käsiteltäväksi sen vuoden 2022 viimeisessä kokouksessa. Alla oleva yliopistomme sisäinen malli on hallituksen 12.10.2020 vuodelle 2021 hyväksymä. Vuoden 2022 rahanjaon hallitus luovutti 21.10.2021 rehtorille, joka… Jatka lukemista LTK ja sisäinen rahoitusmalli

Opintopisteanomalia (3)

Kahdessa aiemmassa blogiartikkelissani esitin keskeytysriskille altistuneiden osuuksia lukuvuodesta 2016 lähtien. Yliopistomme kohdalla nähty nousu vaikuttaa lohduttomalta, joten on syytä katsoa viime vuosikymmenen alkuun Tuolloinkin yli viidennes yliopistomme 18-22 vuotiaista opiskelijoista jäi alle 30 opintopisteen lukuvuosikertymän: Yliopistomme tutkintosaanto oli tuolloin luokkaa 62%, kun valtakunnan keskitaso ilman Oulua oli 67%. Onnistuimme muutamassa vuodessa tiedon varassa toimien kääntämään… Jatka lukemista Opintopisteanomalia (3)

Kampuskaupunki

Aloittaessani blogini lokakuussa 2021 toin esille vuonna 2013 valmistuneen Kampusvisio 2040:n (31.5.2013) ja Linnanmaa-Kaijonharju -kaavarungon 2019 (11.6.2019), joka nojautui kampusvisioon. Tavoitteena molemmissa on kampuskaupunki. Suosittelen myös perehtymistä rehtorin ja talousjohtajan 31.1.2019 allekirjoittamaan lausuntoon kaavarungosta yli vuoden takaisen blogiartikkelin Dokumenttien helmiä (1) lopusta. Kokoukseen 24.2.2022 Oulun yliopiston hallitukselle oli kiireellisenä listan ulkopuolelta tuotu esitys kampusvisiotyön käynnistämiseksi.… Jatka lukemista Kampuskaupunki

Opintopisteanomalia (2)

Yliopistomme on luvannut opetus- ja kulttuuriministeriölle sopimuskaudella 2021-2024 tavoittelevansa vuosittain keskimäärin 1600 alempaa ja 1757 ylempää korkeakoulututkintoa. Olen aiemmin kyseenalaistanut tähän tavoitteeseen pääsyn mm. vuoden 2021 toteuman ja vuodelle 2022 ennustamani tuloksen pohjalta. Lokakuun 2022 loppuun mennessä tilanne ei muuttunut. Kandiennusteen pohjalta saatamme kuitenkin toivoa vuoden 2021 pohjanoteerauksen korjautuvan ainakin osittain: Edellisessä blogiartikkelissani tarkastelin nolla… Jatka lukemista Opintopisteanomalia (2)

Opintopisteanomalia (1)

Tarkastelin keväällä blogiartikkelissa 19.5.2022 yliopistomme opintonsa keskeyttäneitä OKM:n Vipusen tilastojen pohjalta. Emme pärjänneet kisassa muun yliopistolaitoksen kanssa. Nimittäin keskeytyksemme olivat lähteneet nousuun viime vuosikymmenen loppupuolella. Valitettavasti korjaustoimien kannalta tuo tilastointi kulkee jälkijunassa, sillä usein keskeyttäminen tapahtuu passiivisen kauden jälkeen. Jos syksyllä aloitetut opinnot hidastuvat alussa, keväällä suoritukset jäävät vähiksi ja opinnot lopetetaan ehkä seuraavana tai… Jatka lukemista Opintopisteanomalia (1)

Vuoden 2021 tilintarkastus

OKM:n korkeakoulujen tilinpäätös- ja toimintakertomuskäytännöt määrittävässä dokumentissa on sivulla 35 seuraava kappale: Kuvausta kokonaiskustannusten laskennan soveltamisesta ei Oulun yliopiston vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus -dokumentissa kuitenkaan ole. Siten ei ole yllättävää, että 2021 tilintarkastuksessa hallitukselle ja johdolle laaditun yhteenvetoraportin mukaan (* ks alaviite) vaadittua kertoimien tarkastustakaan ei ole tehty. Sen puuttumisestakaan ei liioin ole mainintaa.… Jatka lukemista Vuoden 2021 tilintarkastus

Trickle down

Takavuosina USA:ssa perusteltiin suurituloisten veronalennuksia ”trickle down” -ilmiöillä tarkoittaen teoriaa myös pienituloisten hyötyvän taloudellisen aktiviteetin nousun kautta. Suomessa OKM:lle osoitettu korkeakoulurahoitus sentään valuu yliopistoille ja ammattikorkeakouluille asetuksen sisältämän rahoitusmallin mukaisesti. Tarkastelen tässä yliopistomme sisäistä jakoa. Vuodeksi 2021 OKM jakoi yliopistoille 1 751 M€ yliopistolain mukaista perusrahoitusta. Se jaettiin yliopistoille seuraavalla nollasummapelin mallilla: Keskimääräistysjaksojen 2017-2019 ja… Jatka lukemista Trickle down

Hyvä vs. yliopistomme hallinto

Yliopistomme hallituksen puheenjohtajiston valinnasta 12.12.2019 oli 29.10.2021 jätetty kantelu oikeuskanslerille. Suosittelen lukemaan siihen oikeuskansleri Tuomas Pöystin 4.10.2022 antaman tuoreen seuraavasti otsikoidun ratkaisun. Kantelu on ratkaisussa kuvattu seuraavasti: Lainaan seuraavaan oikeuskanslerin tiivistetyt moitteet. Ne koskevat sekä hallituksen työjärjestyksen vastaista että hyvän hallinnon periaatteiden suhteen kyseenalaista toimintaa: Yliopistoyhteisömme jäsenet voivat pohtia, onko johdossamme toimittu oikein vai väärin… Jatka lukemista Hyvä vs. yliopistomme hallinto

”Hockey stick forecasting”

Erään aiemman blogiartikkelini kommenteissa emeritusprofessori Pekka Kess viittasi otsikon ilmiöön eli lähitulevaisuudessa odotettuun merkittävään käänteeseen. Kyseisessä artikkelissa esitin tammi-kesäkuun toteumaan pohjaten ennusteen vuoden 2022 tutkintomääristämme: 1231 alempaa ja 1411 ylempää korkeakoulututkintoa. Johtomme on luvannut OKM:lle jaksolla 2021-2024 vuosittain keskimäärin 1600 alempaa ja 1757 ylempää korkeakoulututkintoa Syyskuun 2022 lopun tutkintokertymän perusteella päivitetty ennuste on lähes identtinen… Jatka lukemista ”Hockey stick forecasting”

Hallitus 8.9.2022: taustoitusta

Yliopiston hallitus tekee päätöksensä esittelystä kokous kerrallaan johdon sille tuomista asioista. Päätösketjujen jatkuva seuranta ja kehitykseen reagointi olisi normaalia hallitustyöskentelyä. Näyttöjä tuollaisesta ei valitettavasti löydy pöytäkirjoista. Ehkä todistamme nyt muutosta. Nimittäin yliopistomme hallitus päätti 8.9.2022 esittelystä poiketen lääketieteellistä tiedekuntaa (LTK) koskevassa asiassa seuraavasti: Siten tiedekunnan on lokakuun loppuun mennessä laadittava talouden tasapainotussuunnitelma, jonka yliopiston hallitus… Jatka lukemista Hallitus 8.9.2022: taustoitusta