OKM:n seurantaindikaattorit

Yliopistomme OKM-sopimuksessa kaudelle 2021-24 on asetettu seurantaindikaattoreita. Niitä lienee perusteltua peilata johtomme hallituksen kokouspöytäkirjasta 30.5.2023 (4 §) näkyvään johdon palkitsemisohjelmaan sekä vuoden 2022 toimintakertomukseen. Nimittäin OKM-sopimuksen seurantaindikaattorit tutkintomääriä lukuunottamatta eivät ole kelvanneet palkitsemisohjelmaan ja niiden seurannasta saa hakea merkintöjä kokouspöytäkirjoista. Kuinkahan tällainen menettely osuu yliopistomme arvoon ”kannamme vastuuta”? Näemme joskus tulosneuvotteluiden seurauksista, miten OKM priorisoi… Jatka lukemista OKM:n seurantaindikaattorit

Visio, missio, toimenpiteet

Useimmissa organisaatioissa strategisen toimenpideohjelman seurattavuus on sen hyväksymiselle keskeinen kriteeri. Mutta onko yliopistomme hallitus seurannut hyväksymänsä strategian toteutumista? Se poikkeaa totutusta rakenteesta visio, missio ja toimenpiteet. Antaako siis yliopistomme strategia rittävät eväät sen toteutumisen arvioimiselle? Nimittäin yliopiston hallitus on vuoden sisällä kokouksesta 27.9.2022 lähtien kokoontunut 12 kertaa. Yhdessäkään kokouksessa ei listalla ole ollut hyväksytyn strategisen… Jatka lukemista Visio, missio, toimenpiteet

Aivan loogista?

Elokuun lopussa 30.8.2023 kollegio tapasi hallituksen ja rehtorin vapaan keskustelun merkeissä. Keskeinen teema oli strategiatyö. Oman tiedekuntani johtoryhmä sai asiasta sisäisen briiffauksen hieman aiemmin. Sen antamaa käsitystä hallituksen ja rehtorin tapaaminen vahvisti: tiedekunnat voivat vapaasti laatia omat strategiansa ja ne ovat vastuussa niiden toteuttamisesta. Yliopiston strategia on tiedekuntien strategioiden kooste. Toisaalta tiedekuntani johtoryhmälle esitetyissä slaideissa… Jatka lukemista Aivan loogista?

Sitkeästi listalla

Yliopistomme hallitus tekee päätöksensä esittelystä. Esityslistalle asiat voi johtosäännön perusteella tuoda rehtori ja hallituksen puheenjohtaja. Myös vähintään kolmannes hallituksen jäsenistä voi vaatia asian listalle, mutta en ole pöytäkirjoissa nähnyt tuota tapahtuneen. Käytännössä esityslista on rehtorin lista. Yliopistomme hallituksen esityslistoilla 2023 yksi useimmin olleita asioita on johdon tulospalkkiot. Palkitsemisohjelman takana on nimellisesti hallituksen palkkiovaliokunta. En onnistunut… Jatka lukemista Sitkeästi listalla

Uskaliaita toiveita

Tällä hetkellä voinemme luottaa heinäkuun 2023 tutkintojen tulleen kirjatuksi, joten uskallan esittää karkeat koko vuoden tutkintoennusteet. Alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot ovat kertyneet seuraavasti: Kandintutkintoja on aiempien kertymistahtien mukaan nyt tulossa 1293 ja ylempiä korkeakoulututkintoja 1456. Jättämällä mallista pois heikoimmat kandi- ja maisterivuodet päästään lukuihin 1331 ja 1501. Ennusteisiin voi palata tammikuussa toivottavasti todeten ne liian… Jatka lukemista Uskaliaita toiveita

Hockey stick?

Yliopistomme OKM:n kanssa solmimassa sopimuksessa tavoitellaan kaudella 2021-2024 vuosittain keskimäärin 1600 alempaa ja 1757 ylempää korkeakoulututkintoa. Aiemmalla kaudella 2017-2020 vastaavat tavoitteet olivat 1290 ja 1467, joiden keskimääräinen vuotuinen saavuttama oli 92.3% ja 96.4%. Nyt yliopistomme näyttää viime vuosien keskeytys%:n nousemisen myötä jäävän noista yli 10% alemmalle tasolle, vaikka sisäänottoja on nostettu reippaanlaisesti. Yliopistomme pääsi vuosina… Jatka lukemista Hockey stick?

”Onnistumme yhdessä”

Useimmille organisaatioille on strategian luomisen pohjaksi määritetty visio, missio ja arvot. Organisaatioiden hallituksilla on tapana peilata päätöksiään strategiaan ja luodata työhyvinvointikyselyillä organisaation arvojen näkymistä työntekijöille heidän arjessaan.  Valitettavasti työhyvinvointikyselyissämme ei ole ollut tuollaista suoraa kytkentää. Erään eteläsuomalaisen yliopiston arvot ovat ”luovuus, avoimuus, eettisyys, kriittisyys, yhteisöllisyys”, eikä niitä ole katsottu tarpeelliseksi tuota enempää selitellä. Eräällä meitä… Jatka lukemista ”Onnistumme yhdessä”

Hyvää kesää!

Vapun 2023 alla ilmestyneessä blogiartikkelissa esitin alla olevan taulukon enimmäkseen 2015-17 opintonsa aloittaneiden tähänastisista valmistumisista. Sain seurauksena pari yksityistä kommenttia suunnilleen tyyliin ”Hei, Tampere ja Åbo ovat meitä heikompia. Ei mitään hätää”. Mutta miten käy jatkossa? Samassa artikkelissa hieman alempana on taulukko, jossa näkyy alle 30 op vuodessa suorittaneiden 18-22 opiskelijoittemme osuuden kasvu. Viimeaikainen ero… Jatka lukemista Hyvää kesää!

Virallisiakin ennusteita

Tämä artikkeli on poikkeuksellisen pitkä, sillä käsitellyt asiat edellyttävät taustoituksia. Toivonkin lukijoiltani kärsivällisyyttä heidän kahlatessaan seuraavissa tarkasteluissa. 1. Lupaukset ja todellisuus ennen ja nyt Oulun yliopisto lupautui tulossopimuksessa OKM:n kanssa kaudella 2021-2024 tuottamaan keskimäärin 1600 kandidaattia ja 1757 maisteria vuodessa. Yhteensä siis 3357 tutkintoa keskimäärin joka vuosi 2021-2024. Yliopiston tietenkin odotetaan toimivan tavoitteidensa mukaisesti. Yliopistomme… Jatka lukemista Virallisiakin ennusteita

Hallituksen 2022 toimintakertomuksesta

Muistan omalta osaltani, että 2010-luvun alkupuoliskolla yliopistomme hallituksen toimintakertomuksien toimintokohtaiset osuudet perustuivat pöytäkirjoihin. Mihin muuhunkaan? Nyt Oulun yliopiston hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022 kertoo sivullaan 3 näin: ”Kilpailukykyisemmän ja laadukkaamman tutkinto-ohjelmakokonaisuuden kehitys ja jatkuvan oppimisen tason nosto Vuoden 2022 aikana seurattiin tutkinto-ohjelmakohtaisesti vetovoiman, läpäisyn ja laadun seurannan mittaristoa. Samalla tutkinto-ohjelmaportfoliota on edelleen analysoitu, ja… Jatka lukemista Hallituksen 2022 toimintakertomuksesta