Yliopistojen rehtorit

Seuraavassa graafissa ovat yliopistojen nykyiset rehtorit aloittamisestaan lähtien. Useimmat rehtorit ovat yli 60-vuotiaita. Yliopistojen suoriutumisessa OKM:n kanssa tehtyjen tutkintosopimusten on eroja. LUT:n kandikoulutuksen osalta merkittävä selitys lienee opiskelijastrategian kohtaama musta joutsen eli Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Helsingin yliopisto on toipumassa ns. iso pyörä -uudistuksen pajatsontyhjennyksestä 2020. Oulun yliopisto puolestaan on suistunut krooniseksi alisuoriutujaksi. Koulutuksen laiminlyönnit näkyvät… Jatka lukemista Yliopistojen rehtorit

Totuusministeriö

Eräässä aiemmassa blogiartikkelissa nostin esille George Orwellin kirjassa ”Vuonna 1984” kuvatun viestintää ja historiankirjoitusta kontrolloivan totuusministeriön toiminnan. Se kävi läpi tapahtunutta ja uutisoitua, muuttaen tai poistaen ristiriitaisuudet päivän hyväksyttyjen totuuksien kanssa. Eräs lukijani kommentoi taannoin UROS-yrityksen viestinnällistä liittymää yliopistomme johtoportaaseen. Myöhemmin hän ilmoitti havainnostaan: 2.9.2020 ilmestynyttä yliopiston stategisesta kumppanuudesta UROS–yrityksen kanssa kertonutta 7.9.2020 päivitettyä tiedotetta… Jatka lukemista Totuusministeriö

Informaatioepäsymmetria

Oulun yliopiston toimiva johto harjoittaa informaation epäsymmetrointia. Tämä tarkoittaa hallituksen sekä yliopistoyhteisön johdattelua osatotuuksilla. Eräs esimerkki paistaa silmiin emeritusprofessori Heikki Salon kirjaamosta pyytämässä 7.11.2023 päivätyssä hallituksen kokouksen 22.11.2023 kohdan 7 liitteessä 3. Kyseinen dokumentti löytyy kokonaisena aiemman 26.3.2024 julkaistun blogiartikkelin lopusta. Lainaan liitteessä olevan graafin alle. On helppo huomata, että Linnanmaan puolelta siitä puuttuu normaalikouluun… Jatka lukemista Informaatioepäsymmetria

Faktantarkistusta (2)

Sanomalehti Kaleva otsikoi 10.4.2024 normaalikoulun opettajien palkkaukseen liittyvän artikkelin siteeraten yliopiston henkilöstöjohtajaa: En ota kantaa juuri tuohon väittämään, sillä en ole työehtosopimusjuristi. Artikkelissa on kuitenkin ilmeinen yliopiston henkilöstöjohtajan Kalevalle sanelema lausunto, joka poikkeaa työtuomioistuimen välipäätöksestä. Kyseinen lausunto on tarkoituksellisesti harhaanjohtavaksi muotoiltu sepite. Kalevan artikkelin mukaan artikkeli on vieläpä ”kauttaaltaan” päivitetty yliopiston henkilöstöjohtajan kommenttien perusteella, joten… Jatka lukemista Faktantarkistusta (2)

Rehtorin taakka

Sanomalehti Kalevan artikkelissa lauantaina 6.4.2024 Oulun yliopiston rehtori sanoo seuraavaa: Tuossa sanomalehti Kalevan toimittaja saa rehtorilta läpinäkyvästi verhoillun vihjeen julkaista erään tietopyyntöjen tekijän nimen. Hän toimii sen mukaisesti: Todellakin, minut on esitetty rehtorin taakaksi. Olen tehnyt kolmen vuoden aikana reilut 20 tietopyyntöä, joiden kautta olen hankkinut kirjaamosta pääasiassa ennen vuotta 2021 pidettyjen hallituksen kokousten pöytäkirjoja,… Jatka lukemista Rehtorin taakka

Koulutusneuvosto 11.12.2018

Vuonna 1921 perustettu Neuvostoliiton valtiollinen suunnittelukomitea, Gosplan, määritti hinnat, palkat ja tuotettavat volyymit, mutta ei kyennyt arvioimaan tehokkuutta tai tehottomuutta kysynnästä puhumattakaan. Tämä johti järkyttävään hukkaan. Samankaltainen systeemi on toteutettu Oulun yliopistossa, jossa johto määrittää hinnat koulutussuoritteille. Oulun yliopisto muutti tiedekuntiensa organisoinnin laitos- ja osastopohjaisesta tutkimusyksiköiksi 1.1.2016 lähtien. Samalla muuttuivat niiden sisäisen rahanjaon periaatteet: tutkimuksen… Jatka lukemista Koulutusneuvosto 11.12.2018

Vastuuvapaus?

Oulun yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023 on lähiaikoina hallituksen käsiteltävänä ja allekirjoitettavana. Sitten on tilintarkastajien vuoro ja lopulta kollegio päättää mahdollisista vastuuvapauksista. Tässä yhteydessä päättäjiä sekä hallituksessa että kollegiossa kiinnostanee normaalikoulun väistötilahanke. Siitä on aiheutumassa yliopistolle erittäin merkittävä ylimääräinen kustannus: tarjolla oleviin tietoihin perustuen 5-7M€. Asiaan liittyvän laiminlyönnin vuoksi hallituskin voi esittää kollegiolle rehtorin… Jatka lukemista Vastuuvapaus?

Toksinen tribalismi

Eräs yliopistomme huippututkijoista on tunnistanut yliopistomme johdon toimivan tribalistisesti keskeisenä tavoitteenaan varmistaa oma asema. Monialaisen yliopiston ylimmän johdon kokoonpanon ja taustojen voisi tästä huolimatta odottaa heijastavan laaja-alaisuutta. Oulun yliopiston kohdalla tribalismi näkyy mm. seuraavasta listasta, josta näemme kemiataustojen antavan ylivertaiset johtamisvalmiudet ja luotettavuuden: On vaikea nähdä tällaisten hallituksen tekemien johdon jäsenvalintojen erityisen hyvin vastaavan yliopiston… Jatka lukemista Toksinen tribalismi

Faktantarkistusta (1)

Taannoisen Iltalehden artikkelin mukaan Oulun yliopiston rehtori ja hallituksen puheenjohtaja lausuivat koulutusrehtorin valintaan liittyen seuraavaa: Nämä lausunnot on helppo tarkistaa vertailemalla vuosien 2024 ja 2020 koulutusrehtorivalintoja. Nehän ovat varmasti vertailukelpoisia vastaavina nimityksinä. Ovatko menettelyt olleet täsmälleen samat? Vai tarkoittaako ”täsmälleen sama” menettely Oulun yliopistossa, että ensin päätetään valinnan lopputulos? Sitten valitaan sen mukaiset keinot, kuten… Jatka lukemista Faktantarkistusta (1)

Hallituksen päätös?

Eräs edellisen blogiartikkelini kommentti tarjoaa linkin YLE:n maanantain 18.3.2024 alueuutisiin. Kommentoiija on uutisen litteroinutkin: ”Oulun kaupungilla ei ole toistaiseksi mitään kerrottavaa Oulun yliopiston vaihtoehtoisia sijainteja tutkivan työryhmän työstä. Oulun kaavoitusjohtaja Kari Nykäsen kokoamassa työryhmässä istuu myös Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki. Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristäpalveluista mukana ovat Nykäsen ohella muut keskeiset viranhaltijat. Oulun yliopiston… Jatka lukemista Hallituksen päätös?