Oikeaa ja riittävää tietoa?

Yliopistomme johto on esittänyt lukuja, jotka ovat muuttuneet ajan ja yleisön funktiona. Yliopistorahvaana emme siksi tiedä

 • onko yliopiston hallitukselle 28.4.2020 Raksilan kampushankkeen suunnittelun käynnistämisestä päättäneessä kokouksessa esitetty vuodelle 2040 vuokraennusteeksi 60 M€ vai 45 M€ vai jotain muuta. Emme myöskään tiedä
 • Oulun kaupunginvaltuustolle seminaarissa 26.4.2021 esitettyjä lukuja, sillä kaupunki on salannut nuo olennaiset seikat.

Tiedämme 26.4.2021 osalta valtuutettu Mikko Viitasen kirjoittaman analyysin pohjaltaYliopiston talousjohtajan seminaarissa vilauttama ennuste Linnanmaan vuokrista vuonna 2060 hämmästytti ja sisälsi selviä virheitä indeksilaskelmassa. Laskelma ei vastannut WSP:n tekemiä julkisia laskelmia” (vahvennokset blogistin).

Oletan kuitenkin, että yliopiston median kautta välittämät tiedot korreloinevat suljetuissa kokouksissa esitettyjen kanssa.

Sanomalehti Kalevan artikkelissa 1.9.2020 annetaan kerrotaan yliopiston kokonaisvuokriksi 27 M€. Vuokraennusteeksi 20 vuoden kuluttua kerrotaan 60 M€.

Myös yliopiston hallituksen varapuheenjohtaja toisti arviot vuokrien kaksinkertaistumisesta Kalevan kolumnissa 14.9.2020.

Vajaa vuosi myöhemmin Kaleva uutisoi 11.6.2021 yliopiston ennustetuiksi kokonaisvuokrakuluiksi 2040 toisenlaisen ennusteen:

Samaan artikkeliin on haastateltu SYK:n toimitusjohtaja ei tuntenut yliopiston laskelmien perusteita. Hänestä on poikkeuksellista, etteivät laskelmat pidä yhtä SYK:n tietojen kanssa, joiden mukaan Linnanmaalla on peruskorjaamatonta tilaa enää 20 000 neliötä. Hän ei myöskään pystynyt ottamaan kantaa, mihin ilmoitettu remonteista seuraava 7.5€/neliö/kk vuokrankorotus nojaa.

Yliopiston antamien tietojen mukaan Linnanmaan keskimääräinen vuokrataso 2021 on 14.25 €/neliö/kk. Vuokrapinta-ala on 101 000 neliötä, joten Linnanmaan kokonaisvuokra on hieman yli 17 M€. Vuokraa maksetaan kuitenkin pienemmästä pinta-alasta.

Vielä vuoden 2014 lopussa yliopisto luotti SYK:n tietoihin. Toimin tuolloin vararehtorina yliopiston tilatyöryhmän puheenjohtajana. Liitän alle jo aiemmin tässä blogissa esittämäni tuolloisiin muistiinpanoihini pohjautuvat tiedot (taulukon oikea puoli) ja WSP:n julkaistun peruskorjausaikataulutuksen yhteenvedon.

Olettamalla vuoden 2014 ennusteen pitäväksi 7.5 €/neliö/kk remonttikorotuksilla 25 000 neliön osalta, Linnanmaan 101 000 vuokraneliön keskivuokra 2040 olisi tämän päivän tasossa 16.11 €/neliö/kk. WSP:n tuohon mennessä esittämän 52 000 neliön peruskorjausten jälkeen Linnanmaan keskivuokra tämän päivän tasossa olisi puolestaan 18.11 €/neliö/kk ja kokonaisvuokra vajaa 22 M€/vuosi. Nousua nykyisestä tasosta 27% ja reaalisesti n. 1.27% vuodessa. [Vrt. SYK:n 2014 esittämä remonttitahti tarkoittaa 0.65% reaalista vuotuista vuokran nousua]

Yliopistomme hallituksella on haastava tehtävä päätellä, millaisiin lukuihin se luottaa. Katsooko se saaneensa oikeaa ja riittävää tietoa?

8 kommenttia

 1. Jos Olli saat potkut blogisi vuoksi, niin kysäisepä meiltä töitä.

 2. Harjoitat törkeää vihjailua, jollainen oikeudessa katsotaan kunnianloukkaukseksi. Pro Linnanmaa pyrkii yksinomaan ajamaan jäsentensä sijoitusasuntojen arvoa. Tuohon näyttävät kelpaavan solvaksetkin.

  1. 1. Olen perustanut analyysini yliopiston julkistamiin tietoihin 2020-2021 sekä pieneltä osin omiin muistiinpanoihini vuodelta 2014. Faktojen esille tuominen ei ole vihjaus eikä solvaus.

   2. En ole Pro Linnanmaan jäsen. Sen addressin allekirjoitin 7.7.2021 todettuani yliopiston antaneen selvästi virheellisiä tietoja.

   3. Minulla ei ole sijoitusasuntoja missään. Olen toisen käden tietona kuullut tuollaisia väitteitä. Minulle voi mieluusti toimittaa sellaisten avaimet.

   4. Jos blogiartikkeleissani on asiavirheitä, niin korjaan ne mielelläni. Osoita edes yksi sellainen.

   Sähköpostiosoitteesi ei toimi. En ole yllättynyt.

  2. Pro Linnanmaa puolustaa Linnanmaan tiedeyhteisöä ja alueen toimijoita. Arvostan tekemäänsä heidän työtään suuresti. Ilman heitä yliopiston hullu hanke olisi mennyt sellaisenaan läpi.

 3. Lauantai-illan ratoksi pohdin excelin kanssa, voisiko esittämiesi lisäksi yliopistolla olla vaihtoehtoisia tilaselityksiä ilmoitetulle kustannuserolle. WSP:n esittämään saneerausohjelmaan ne eivät mitenkään voi pohjautua.

 4. Vielä tähän asiaan ja nimimerkin ”Asiasta perillä” kommenttiin liittyen muutamia poimintoja virkamiesetiikasta minkä mukaan mm. yliopiston talousjohtajan ja muun johdon tulisi toimia. Näin ei ole nähdäkseni tapahtunut tässä kampus asiassa mitä Olli on ansiokkaasti tuonut esille.

  https://korruptiontorjunta.fi/virkamiesetiikka

  ”Julkishallinnon korruptio tai jo siltä vaikuttava toiminta horjuttaa kansalaisten luottamusta. Virkamiesten on pidettävä huolta toimintansa eettisyydestä.

  Virkamiehenä olet erityisessä suhteessa kansalaisiin, koska julkishallinnossa toimitaan kansalaisten valtuutuksella, kansalaisten varoilla ja kansalaisten eduksi. Kun käytät julkista valtaa, vaikutat samalla kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. 

  Korruptiontorjunnan kannalta tärkeitä arvoja ovat muun muassa puolueettomuus, riippumattomuus ja avoimuus.

  *Puolueettomuus tarkoittaa, että virkamiehen päätökset ovat objektiivisesti perusteltavissa ja perustuvat tosiasioihin.

  *Riippumattomuus liittyy erityisesti siihen, että virkamiehen toiminta perustuu lakeihin, asetuksiin ja normeihin. Asiat täytyy siis valmistella ja ratkaista niin, ettei jonkin yksityisen henkilön, yrityksen tai yhteisön etua korosteta yleisen edun kustannuksella.

  *Avoimuus poistaa ennakkoluuloja. Sen lisäksi, että virkamiehen toiminnan on oltava puolueetonta ja riippumatonta, sen täytyy sidosryhmien ja kansalaisten näkökulmasta myös näyttää siltä. Viranomaisen asiakirjat ovat salaisia vain silloin, jos ne on erityisestä syystä laissa säädetty salassa pidettäviksi.”

  Lisäksi muistutus myös esittelijän velvollisuuksista:
  https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/julkishallinnon-esittelymenettelyohjeet

  ”Esittelijä vastaa oikeudellisesti siitä, että:
  • valmistelu on lain mukainen ja asiallisesti riittävä,
  • määräaikoja noudatetaan,
  • päätösehdotus ja päätös ovat sisällöltään oikeat ja
  • päätös on täytäntöönpantu oikein.

  Vastuu päätöksestä. Esittelijä vastaa yhdessä päätökseen osallistuneiden toimielimen jäsenten tai päätöksen tehneen henkilön kanssa päätöksestä (ns. virkavastuu). Esittelijä vastaa myös päätöksestä, joka on tehty vastoin hänen esittelyään. Tästä vastuusta esittelijä voi vapautua vain jättämällä päätökseen eriävän mielipiteen.”

  On kaikkien veronmaksajien etu, että virkamiesetiikkaa noudatetaan ja jos epäeettisiä toimintatapoja on muodostunut, niin ne kitketään pois.

  Erikoista on mm. se, että Arina tulee vastaan joka paikassa tässä kampus asiassa. Arinan edustaja on ollut ja on Oulun yliopiston neuvottelukunnassa, rehtori Niinimäki on kommentoinut: ”kun aloitin rehtorin työssä 2015 niin melkein ensimmäinen vaatimus mitä silloinen yliopiston neuvottelukunta mulle esitti oli se, että yliopisto on siirrettävä keskustaan”, Arina on mukana yliopiston suunnitteluvarauksessa kuin myös Oulun kulttuurisäätiön hallituksessa yhdessä yliopiston rehtorin kanssa. Piiri pieni pyörii … ja myös talousjohtajalta löytyy hieman urataustaa kyseisestä osuuskaupasta.

  Eli kun Avoimuus ja Puoluettomuus ei ole oikein näyttänyt toteutuvan niin onko myös Riippumattomuus menetetty tapaus yliopiston johdon toiminnassa?

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *