Kampusbarometriikkaa

Oulun yliopiston humanistiopiskelijat toteuttivat loppusyksyllä 2021 kyselyn, jossa tiedusteltiin yliopiston viestinnän onnistumista Raksilan kampusrakennushankkeesta. Tulos oli varsin yksiselitteinen.

Kannat kampukselle katsotun parhaan sijainninkaan osalta eivät tarvinne yksityiskohtaisempia selityksiä:

Oulun yliopiston akateemiset, joka edustaa keskiryhmiin kuuluvia opettajia ja tutkijoita teki oman kyselynsä, jossa kartoitettiin jäsenten käsityksiä yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta, tutkimuksesta ja koulutuksesta kampussuunnitelmia vasten. Tulokset eivät jätä spekuloinnin varaa.

Oulun yliopiston professoriliittoon kuuluvien jäsenten kyselytulokset olivat myös selkeät:

Kaikki tulokset ovat yksiselitteisiä ja yhdenmukaisia: Linnanmaa katsottiin parhaaksi vaihtoehdoksi niin humanistiopiskelijoiden, professoriliiton kuin Oulun yliopiston akateemisten kyselyissä. En ole havainnut näitä tuloksia käsitellyn yliopiston intranetissa, puhumattakaan julkisista internet-sivuista. Tämäkin on surullinen osoitus yliopiston sisäisen debatin tukahduttamisesta.

Usean pyynnön vuoksi julkaisen tässä kontrastiksi myös yhden yliopistomme johdon toteuttamista kyselyistä. Kysymysten taltioinnista kiitokset kuuluvat professorikollega T:lle.

1 kommentti

 1. Yllä mainittujen asioiden huomiotta jättäminen ei ole Yhteistoimintalain mukaista:
  ” 1 §
  Lain tarkoitus

  Tällä lailla edistetään yrityksen ja sen henkilöstön välisiä vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä, jotka perustuvat henkilöstölle oikea-aikaisesti annettuihin riittäviin tietoihin yrityksen tilasta ja sen suunnitelmista. Tavoitteena on yhteisymmärryksessä kehittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Tarkoituksena on myös tiivistää työnantajan, henkilöstön ja työvoimaviranomaisten yhteistoimintaa työntekijöiden aseman parantamiseksi ja heidän työllistymisensä tukemiseksi yrityksen toimintamuutosten yhteydessä.”

  Oulun yliopiston hallituksen kokouksen 16.12.2021 esityslistasta muutamia huomioita, erityisesti yliopiston nykyisen hallituksen suuntaan.

  1. Ollin (ja muiden) esille tuomien kyselyjen pohjalta on nähtävissä, että yliopiston johdon harjoittama ”osallistaminen” on ollut näennäistä eikä täytä Yhteistoimintalain toimintaperiaatetta. Hallituksen kokouksen esityslista 16.12.2021: ” Suunnittelua on tehty yliopistoyhteisöä laajasti osallistaen seminaarien ja työpajojen, kyselyjen, yksiköiden haastattelujen, tiedekuntien suunnitteluryhmien sekä dekaaniryhmän kanssa. Asiaa on käsitelty säännöllisesti yhteistoimintaneuvoston kokouksissa.”

  2. Ollin (ja muiden) julkisesti tuotujen tietojen valossa Oulun yliopiston johto on esittänyt myös virheellistä/väärää tietoa YT-neuvostossa (esim. YT-neuvoston pöytäkirja 15.6.2020) eikä ole toteuttanut sen esittämiä toimenpiteitä kampushankkeen suhteen. Se ei myöskään ole ottanut huomioon henkilöstöedustajien tuomia huolia huomioon (erityisesti YT-neuvoston pöytäkirjat 27.4.2020, 25.5.2021). Viimeisin pöytäkirja on 29.9.2021 kokouksesta ja jostain syystä esim. 20.10.2021 pöytäkirja ei ole saatavilla, missä asiakohtana on ollut Keskustakampushankkeen katsaus. Herääkin kysymys, haluaako Oulun yliopiston hallitus (työnantajana) ottaa vastuulleen nämä asiat ja siunata johdon toiminnan päätöksellään?

  3. Onko Oulun yliopiston johdon toimintatapana asemoitua vastaan hallitusta jolle se työskentelee (kolleegion lisäksi)? Sillä siltä se näyttää, kun kokouksen tiettyyn kohtaan tuodaan ulkopuolinen lakinainen taustatueksi. Ja tämä erityisesti silloin, kun esityslistan mukaan lakiteknisiä kysymyksiä ei tulisi olla asiaan liittyen. Vai onko tarkoitus käsitellä myös jotain muita asioita joita agendassa ei tule ilmi?

  4. Huomioitavaa on myös, että juristin tuominen kokoukseen ei kuitenkaan tuo absoluuttista ”laki totuutta” mukanaan. Päinvastoin, Oulun yliopistossa kuten myös muissa yliopistoissa tehdään toistuvasti lainvastaisia päätöksiä joissa on juristien nimet alla, ja jopa lain mukaan yksiselitteisissä asioissa. Usein kuultava ns. ”lain tulkitseminen” on syytä jättää korkeimmalle oikeudelle ja ylimmille laillisuudenvalvojille joilta löytyy riittävä asiantuntemus siihen.

  Mikäli Oulun yliopiston nykyiselle hallitukselle jokin asia on epäselvä, rehtori ja hallituksen ottama ja rehtorin alaisuudessa toimiva johto on velvollinen selvittämään sen kunnes riittävä ja oikea tieto päätöksentekoon on saatu. Voidaan myös ajatella, että hallitus on aiemmin antanut rehtorille toimeksiannon jota tähän mennessä ei ole suoritettu asianmukaisesti. Muistetaan myös se, että rehtorin/toimitusjohtajan/kunnanjohtajan jne. on nautittava hallituksen luottamusta (ei toisinpäin) tai muuten toimintaedellytyksiä ei ole.

  Ja vielä lopuksi muistutus… vain eriävän mielipiteen kirjaaminen vapauttaa hallituksen jäsenen päätöksen oikeudellisesta (henkilökohtaisesta) vastuusta.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *