Miksi emme halua muuttaa Linnanmaalta?

Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoituksen saanut TkT, urapolkuprofessori Yang Bai toimi taannoin aloitteentekijänä tieto ja sähkötekniikan tiedekunnan henkilöstön vetoomukselle, joka on toimitettu yliopiston hallitukselle helmikuussa 2022. Vetoomuksen suomenkielinen sanomalehti Kalevaan sen 144 allekirjoittajan puolesta lähetetty 25.2.3022 julkaistu versio on alla.

Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan (TST) henkilökunnan 144 jäsentä on allekirjoittanut vetoomuksen keskustakampuksen suunnittelun keskeyttämisestä tai olennaisesta muuttamisesta siten, että TST tiedekunta voi kokonaisuudessaan jatkaa toimintaansa yhtenäisissä tiloissa Linnanmaalla.

Perustamme vaatimuksemme Yliopistolain §20, jonka mukaan ”Julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen ja rehtorin on huolellisesti toimien edistettävä yliopiston etua”.

Linnanmaan kampuksen monitieteinen yhteisö on työllemme välttämätön. Yliopiston hallituksen on huomioitava esiin tuodut näkökohdat päätöksenteossaan.

Keskustakampussuunnitelmaan sisältyvä tiedekunnan siirtäminen pois Linnanmaalta vahingoittaa työhyvinvointia ja työn tehokkuutta. Se hankaloittaa yliopiston yksiköiden välistä opetus- ja tutkimusyhteistyötä.

Henkilökunnan ja opiskelijoiden päivittäinen liikkuminen kampusten välillä vie aikaa varsinaiselta työltä ja aiheuttaa keskittymistä vaativaan työhän keskeytyksiä ja kustannuksia. Kampusten välistä liikkumista työpäivän aikana ei ole simuloitu. 

Julkaistun suunnitelman perusteella on epävarmaa, takaavatko suunnitelmat riittävän ja työturvallisuusmääräysten mukaisen tilamitoituksen ilmatilaan ja lattiapinta-alaan, mikäli kaikki 6 100 opiskelijaa ja henkilökunnan jäsentä työskentelisivät keskustakampuksella yhtä aikaa.

Pysäköinti on mitoitettava realistisesti ja todelliseen, pandemiaan edeltäneeseen tilanteeseen perustuen.

Keskustakampussuunnitelmat ennustavat tulevaisuuden opetus- ja työskentelytapoja, jotka eivät välttämättä vastaa todellista pandemian jälkeistä tilannetta. Emme voi vain yksinkertaisesti olettaa etä- ja hybridiopetuksen olevan tulevaisuudessa opettamisen päämuoto.

Opiskelijoiden opintojen suorittaminen on kärsinyt pandemian aikana etäopetuksesta. Tämä on todennettavissa opiskelijapalautteen sekä opettajien havaintojen perusteella.

Arviota mahdollisten ympäristöhäiriöiden ja -rajoitteiden vaikutuksista tutkimustyöhön ei ole tehty. Ohikulkevat junat ja raskas liikenne aiheuttavat häiriöitä herkille mittalaitteille, jotka eivät kestä tärinää, radiotaajuushäiriötä tai kaikuja. Dronet ja robotit vaativat tilaa. 5G-testiverkolla on taajuuslupa Linnanmaalla, mutta saadaanko sitä keskustaan, on epävarmaa.

Hankesuunnitelma ei sisällä selostusta miten laboratorioiden rakentaminen ja kustannukset on huomioitu.

Nykyinen suunnitelma näyttää ylioptimistiselta, eikä se tunnista ongelmia, joita tiedekunnan tutkimustyölle, kuten 6G lippulaiva, EU:n ja profilaatiorahoitus, aiheutuu. Pahimmassa tapauksessa suunnittelun aikana tehdyt laiminlyönnit ehkäisevät tulevaisuudessa tiedekunnan tutkimustyön. Yliopiston kiinteistöpolitiikka voi näin ollen loukata tutkimuksen ja koulutuksen vapautta (Yliopistolaki §6), jos valitut tilat selvästi rajoittavat niiden toteuttamista.

Yliopisto on yhteisö

7 kommenttia

 1. Erävoitto Linnanmaalle! Hienoa Viitanen muut valtuutetut!

  Yliopiston kampushömppä on aiheuttanut yliopistolle ja kaupungille suuren mainehaitan, jota Kaleva on uutisoinnillaan vielä pahentanut.

  Sopan keittäjänä yliopiston rehtori voisi näyttää esimerkkiä ja erota toimestaan!

  1. Pyöröovessa tulee olemaan ruuhkaa, kun lähtijöiden joukossa tulee olemaan koko valtaa pitävä eliitti. Keskustakampus on ollut kaupungin johdon, valtalehden ja yliopiston klikin yhdessä edistämä surullinen hanke. Priimaa ei ole pukannut, vaikka yritys on ollut välillä liiankin kova.

   Myös politiikassa tulee tapahtumaan muutoksia. Nimittäin johtopäätöksiä tekevät aikanaan myös äänestäjät, ensimmäiset putoajat tullaan näkemään eduskuntavaaleissa.

   Se on hinta, joka on maksettava kovakorvaisuudesta yliopistoväen toiveille ja mielipiteille. Akateemiset ovat alueemme valveutuneimpia toimijoita ja varmoja äänestäjiä.

 2. Mielestäni Linnanmaan hylkäämishalujen todellinen tausta ei ole vielä selvinnyt. Vuokrat eivät voi olla syynä, ei myöskään hiilineutraalius eikä liioin opiskelijavetovoima. Väestökehityksestäkin esitetyt väittämät ovat virheellisiä. Linnanmaa ei ole homeessa, naapurissa on paljon työpaikkoja ja edullisia opiskelija-asuntoja.

 3. Tehkää sellaisia asioita, jotka sietävät tärinää, niin löytyy ostajiakin.

  1. Voi hyvä ymmärtämättömyys. Noihin tärinöihin liittyvissä jutuissa mainituille asioillehan on tilausta sekä perus- että soveltavan puolen tutkimuksessa sillä niihin TSTK nimenomaan saa rahoitusta ulkopuolelta teollisuudesta ja tutkimusrahoittajilta. TSTK:han kerää muuten tiedekunnista eniten ulkopuolista rahoitusta. Vaativat mittaukset tarvitsevat erikoiskalustoa, laitteistoa ja osaamista mitä ei välttämättä teollisuudestakaan löydy.

   Varmuuden vuoksi huomautuksena myös, että yliopisto ei varsinaisesti myy mitään vaan tuotteiden tekeminen ja niiden myyminen on yritysten asia. Tuo kommentti on vähän sama kuin ”tehkää bulkkikamaa ja kilpailkaa sillä Kiinalaisten kanssa”. Mieleen tulee väkisinkin paljasjalkainen Oululainen rehtori jonka ongelmanratkaisukyky on samaa luokkaa. Jos jokin ei istu hänen aivan upeaan ”kuningas”suunnitelmaan jota kukaan ei ole edes koskaan kunnolla nähnyt niin asia ratkaistaan tuhoamalla se osa.

 4. Koska rehtori ja yliopiston hallituksen puheenjohtaja ovat kerta
  toisensa jälkeen kieltäytyneet hoitamasta tehtäviään jättämällä
  käsittelemättä tieto ja sähkötekniikan tiedekunnan henkilöstön
  vetoomuksen, miksi hallituksen muut jäsenet eivät sitä vaadi?
  Johtosääntöhän antaa siihen mahdollisuuden jos 1/3 asiaa vaatii.
  Vai pitääkö ajatella että hallituksesta ei enää löydy 4:ää jäsentä
  joita tutkimuksen edellytysten turvaaminen yliopistossa kiinnostaisi?
  Miksi viimeisen hallituksen kokouksen pöytäkirjaa ei ole vieläkään nähtävissä?

  1. Tähän liittyen muistutus hallintolaista (alla), jos ei muuten asiat etene niin sitten Pohjois-Suomen Hallinto-oikeuden kautta.

   ”3 luku
   Asianosaisasema ja puhevallan käyttäminen
   11 §
   Asianosainen

   Hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee.

   5 luku
   Asian käsittelyä koskevat yleiset vaatimukset
   23 §
   Käsittelyn viivytyksettömyys

   Asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.

   Viranomaisen on esitettävä asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio päätöksen antamisajankohdasta sekä vastattava käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluihin.”

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *