Ennustuspohjia (1)

Yliopistomme on opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tekemässään tulossopimuksessa kaudelle 2021-2024 luvannut vuosittain saavutettavaksi ylempien korkeakoulututkintojen määräksi keskimäärin 1755. Tulossopimuksen tässä mielessä kiintoisa sisältö on seuraavassa kuvassa.

Ennusteen realistisuutta voi pohtia seuraavasta graafista, joka esittää yliopistomme ylempien korkeakoulututkintojen suorittamisia viimeisten kymmenen vuoden aikana. Liki kaikki 2022-2024 valmistuvista ovat jo opiskelemassa. Vuonna 2021 valmistui 1443 ylempää korkeakoulututkintoa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi yli 1850 tutkintoa jokaisena jäljellä olevana vuonna 2022-2024, ylittäen kandintutkintojen ja lääketieteen opinnot aloittaneiden yhteissumman.

Kiintoisasti jopa yliopistomme lääketieteen vuotuinen tutkintolupaus on suurempi kuin 2-4 vuotta sitten aloittaneiden määrät. Vaikka alan tutkintosaanto hipookin 100%:n rajaa, niin lupausta tuskin pystytään täyttämään.

Muilla aloilla tutkintosaanto kandista maisteriksi on ollut luokkaa 80%. Alla nähdään kuoppa vuodelta 2015, jolloin ilmeisesti loppukiri maisteriksi jäi vuoden lopussa tekemättä. Tällainen viivästys, vaikka ei vaikutakaan loppusuoralla olevien valmistumisiin, näyttää valitettavasti heijastuvan tuleviin ikäluokkiin. Kyseessä saattaa olla ohjausresurssien kuormittuminen.

Muussa yliopistolaitoksessa tutkintosaanto kandista maisteriksi on ollut viime ajat n. 78%. Vuoden 2020 nyppylä on yksin Helsingin yliopiston tutkinnonuudistuksen vaikutusta.

Tähänastinen yliopistomme menestyminen ei valitettavasti ole tae tulevasta. Kandituotantomme on sakkaamassa, mikä vaikuttaa viiveellä myös ylempiin korkeakoulututkintoihin. Lopulta kehitys heijastuu yliopistomme rahoitukseen.

Vuodelle 2021 saimme ylempien korkeakoulututkintojen perusteella yliopistolain mukaista OKM-rahoitusta n. 31 M€ ja kandeista 16 M€. Tämä tarkoittaa karkeasti n. 20 000 €/ylempi ja reilut 10 000 €/alempi korkeakoulututkinto.

Seuraavassa blogiartikkelissa tarkastelen opintonsa keskeyttäviä vertaillen instituutiotamme koko yliopistolaitokseen. Kyse ei enää ole tutkintosaannosta kandista maisteriksi vaan kanditutkintoakin vaille jäävien osuudesta.

4 kommenttia

  1. Asiasta kolmanteen: katsoin huomista hallituksen kokousta. Esityslista on massiivinen ja kokous etänä kahden tunnin mittaisena. Eipä ole tarkoitus hallitusta yliopiston asioilla ”vaivata”.

  2. Osallistuin taannoin yliopistomme tutkinto-ohjelmien vastuuhenkilöille järjestettyyn tilaisuuteen. Se oli hävettävän kalpea varjo tämän blogin faktaotteeseen verrattuna.

  3. ”Tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi yli 1850 tutkintoa jokaisena jäljellä olevana vuonna 2022-2024, ylittäen kandintutkintojen ja lääketieteen opinnot aloittaneiden yhteissumman.”

    Eli jos edes teoreettisia mahdollisuuksia tavoitteeseen pääsemiseen ei ole, yliopiston johto valehtelee tietoisesti siis myös päärahoittajalleen MINISTERIÖLLE (henkilöstön ja kaupungin edustajien lisäksi)?

    1. OKM ei taida piitata yliopistossa harjoitetusta itsepetoksesta, sillä se ei maksa tutkintolupauksista. Mutta uskooko yliopistomme johto lupauksiinsa ja millä tavalla ne ovat vaikuttaneet strategiaan? Edelliseen olisi kiintoisaa saada selvyys, sillä jälkimmäinen vaikuttaa olevan tulostavoitteista riippumaton sävellys.

      Itsepetoksen etu on sen lupaama parempi tulevaisuus.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.