Hallituksen jäsenten kannanottoja

Miksi eräät yliopiston hallituksen jäsenet vaikuttavat jo varhain lukinneen kantansa suunnitteilla olevaan Raksila-hankkeeseen? Siis ennen kuin tietävät, mihin sen suunnittelussa ja mahdollisissa yliopistoyhteisön edun huomioon ottavissa SWOT-analyyseissa päädytään. Menettelynsä voitaneen tulkita hallituksen jäsenen varomattomuudeksi. He olisivat hyvin voineet odottaa suunnitelmien valmistumista ennen kantansa valitsemista.

Eräät yliopiston nykyisen hallituksen jäsenet ovat sanomalehti Kalevan ja Oulun kaupungin tiedotuslehti MunOulun sivuilla kertoneet kannattavansa Raksilan kampushanketta, ensimmäisen kerran jo 8.5.2020. Kyseiset kannanotot ovat ristiriitaista luettavaa, kun niitä vertaa yliopiston rehtorin 26.11.2021 haastatteluun Kalevassa:

Tämä on ristiriidassa yliopiston nykyisen hallituksen päätöksen 28.4.2020 kanssa, jossa selkeästi päätetään ensimmäisestä vaiheesta koko kampuksen siirrossa. Erikoisesti päätöksestä ja sen liiteasiakirjoista puuttuu kokonaan budjettiallokaatio, jonka vuoksi hallituksen jäsenten saatetaan katsoa menetelleen varomattomasti, riippuen ehkä asiaan käytetyn rahan ja työn määrästä:

Nykyisen hallituksen opiskelijajäsenet kertoivat sanomalehti Kalevassa 8.5.2020 näin:

Kyseiset hallituksen opiskelijajäsenet kertoivat Kalevalle opiskelijoiden enemmistön kannattavan muuttoa. He eivät kuitenkaan viittaa mihinkään asiasta tehtyyn selvitykseen. Kyseessä on siis heidän oma mielipiteensä, joten opiskelijoiden kannatuksesta on esitetty väittämä ilman näyttöä. Tämäkin voidaan tulkita hallituksen jäsenten varomattomuudeksi. Heillä on velvoite ottaa asioista selvää ja muodostaa kantansa faktojen pohjalta.

Hallituksen puheenjohtaja on puolestaan visioinut Kalevassa 10.5.2020 Raksilan kampusrakennuksesta matkailunähtävyytenä:

Hallituksen puheenjohtaja käynee matkoillaan ihailemassa yliopistokampuksia. Visiolleen olisi siksikin perusteita saada edes yksi esimerkki. Monessako turismin kohteessa yliopistokampus tai rakennus on merkittävä matkailutäky? Moniko yliopistokampus on matkailutäky Suomessa? Muissa Pohjoismaissa? Euroopassa? Maailmassa?

Oma listani kymmenestä näkemisen arvoisesta kampuksesta on seuraava: Bologna, perustettu 1088, Oxford 1167, Cambridge 1209, Coimbra 1290, Rostock 1419, Trinity College (Dublin) 1592, Harvard 1636, Virginia 1819, Stanford 1876 ja miksei uusimpana Peking 1898. Näistä enemmistö on klassisia kampusyliopistoja ruohokenttineen ja puistoalueineen keskiaikaiskaupunkimaisia Bolognaa ja Coimbraa lukuunottamatta. Eivät siis yksittäisiä rakennuksia.

Omat käyntini noissa ovat olleet tutkimukseen liittyvää ”tieteellistä turismia”. Epäilen valtaosan muidenkin kävijöiden yliopistovierailuista tapahtuvan tiedemotivaatiolla.

Hallituksen puheenjohtaja ja rehtori kertovat yhteishaastattelussaan uuden kampuksen tuovan taloudellisia etuja MunOulu:ssa 10.5.2020:

Mikäli tuo arvio perustuu yliopiston hallituksen kokouksen 28.4.2020 liitemateriaaliin, niin siinä kyse on hallituksen ilmeisesti kritiikittä hyväksymästä Excel-harjoituksesta, joka ei perustu WSP:n esitykseen peruskorjaustahdista. Samasta graafista yliopistomme johto lienee lukenut vuodelle 2040 ensin 60 M€ (Kaleva 1.9.2020) ja myöhemmin 45 M€ (Kaleva 11.6.2021) vuokraennusteet.

Esittelydokumenttien ongelmat ovat niin helposti havaittavissa, että hallituksen jäsenten perehtyminen asiaan on ollut ilmeisen pintapuolista. Voimme pohtia, onko tässä kyse varomattomuudesta.

Hallituksen varapuheenjohtaja markkinoi Raksila-suunnitelmaa maalaamalla uhkakuvia (Kaleva 14.9.2020):

Toinen nykyisen hallituksen keskiryhmien jäsenistä ja toinen professoreista ovat Kalevassa 27.9.2020 rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun asiantuntijoita:

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ottivat Kalevassa 23.4.2021 esille sivistyksen perusteena Raksila-hankkeelle:

Mutta miksi missään hallituksen päätöksissä ei näy minkäänlaisia indikaatioita mahdollisesti tehdystä hankkeeseen liittyvästä SWOT-analyysista? Ovatko riskit ja yliopistoyhteisön edut edes tasapainossa?

3 kommenttia

  1. Tuli mieleen Toppilassa ollut automarket HEPS, nimihän tarkoittaa, Huomasitko Että Puijasimme Sinua. Yliopiston johdon perustelut ja ns. faktat Raksilan markettien takapihalle suunnitteilla olevalle kampukselle täyttävät HEPS kampus tunnusmerkit 😉

    Vapaasti tulkiten yliopistolakia: yliopiston hallituksen ulkopuoliset jäsenet nimittää kollegio ja tarvittaessa myös erottaa ne. Lisäksi yliopiston hallituksen jäsenen ja rehtorin on korvattava vahinko yliopistolle, jonka on toiminnallaan aiheuttanut rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta yliopistolakia tai muita säädöksiä.

  2. Olen käynyt muutamassa Ollin listaamassa yliopistossa. Meillä Oulussa poikkeuksellisen hienoa on sisäkampus!

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *