Kiinteistöstrategia?

Eiliseen yliopistokollegion kokoukseen 15.6.2022 oli edellisessä kokouksessa 19.5.2022 pyydetty seuraava lisäselvitys:

Yliopistolain 14 § antaa strategiapäätökset yliopiston hallitukselle, joka tekee päätöksensä esittelystä. Toisin sanoen hallitukseen on tuotava strategian kuvaava dokumentti, johon hallituksen jäsenet perehtyvät. Strategian hyväksyntä kirjataan pöytäkirjaan ja strategia sen liitteeksi.

Yliopistolain 14 § ei mahdollista strategiasta päättämisen delegointia rehtorille, kuten ei useimpien muidenkaan saman pykälän momenttien kohdalla.

Yliopiston strategiassa, jonka viimeiset päivitykset hallitus on pöytäkirjojen mukaan hyväksynyt kokouksessa 20.11.2019, kiinteistöseikkoihin viitataan seuraavasti toiminnallisin kytköksin (kannattaa lukea!):

Yliopiston strategiadokumentin metadata kertoo sen luomis- ja muokkauspäivät seuraavasti:

Voimassa on siis strategia, jota on viimeksi muokattu 25.5.2020, joten se on ajantasainen.

Lienee perusteltua tarkastella kiinteistöstrategiaan liittyviä seikkoja yliopistomme hallituksen pöytäkirjojen pohjalta. Ensimmäinen merkintä kiinteistöstrategiasta löytyy hallituksen kokouksesta 20.11.2019. Liitän kyseisen pöytäkirjan tämän artikkelin loppuun ladattavaksi, jotta asiasta varmistuvan lukijan ei tarvitse vaivata kirjaamoa.

Selvitystyöllä oli yliopiston asiasta laatiman tiedotteen perusteella myös ennakoitu valmistumisaika:

Voinemme siis olettaa selvitystyön pohjalta laaditun kiinteistöstrategian olevan olemassa, käsitellyn hallituksessa ja sen päätöksellä hyväksytyn. (Vaikka yliopiston tiedotteen www-sivun päivitysmerkintä ehkä nostaa kysymysmerkkejä, niin kyse voi olla tietojärjestelmän tekemästä muutoksesta).

Seuraava kiinteistöstrategiaan viittaava yliopiston hallituksen merkintä on kokouksesta 28.4.2020. Siinä hallitus päätti aloittaa kampushankkeen suunnittelun:

Suosittelen perehtymään tuohon pöytäkirjan kohtaan. Esittely, päätösesitys, eikä päätös viittaa hyväksyttyyn kiinteistöstrategiaan vaan ainoastaan kiinteistöstrategian selvitystyöhön.

Eikö kiinteistöstrategian selvitystyön pohjalta ennen päätöstä laadittu kokouksessa 20.11.2019 luvattua pitkän aikavälin kiinteistöstrategiaa? Tekikö hallitus kampushankkeen suunnittelupäätöksen todellakin ilman hyväksyttyä kiinteistöstrategiaa ad hoc tyyliin ilman pitkän aikavälin toimenpdeohjelmaa?

Vai olisiko kiinteistöstrategia sittenkin olemassa? Olisiko se toimitettu Oulun kaupungin päätöksetekoelimille? Nimittäin Kalevan haastattelussa 23.4.2022 yliopiston rehtori mainitsee kiinteistöstrategian tuossa kontekstissa:

On toki mahdollista, että kiinteistöstrategian mahdollinen aiempi käsittely ja hyväksyntä on inhimillisenä erehdyksenä unohtunut merkitä pöytäkirjaan. Jos metadatan perusteella yliopiston strategian viimeisin päivitys on 25.5.2020, niin se on tehty hallituksen kokouksen 28.4.2020 jälkeen ja pitäisi ollut viimeistään tuolloin ajantasainen kiinteistöstrategiankin osalta.

Yritysten kohdalla strategia-asiakirjat ovat monesti dokumentteja, joissa on askellettu toimenpiteet, joiden etenemistä hallitus seuraa. Normaalisti seuranta tapahtuu toimitusjohtajan katsauksissa, jotka sisällytetään pöytäkirjoihin.

Yliopiston hallituksen kokouspöytäkirjoista vastaavia rehtorin katsauksia edes asiakohdat luetellen ei otsikkoa lukuunottamatta löydy ennen kokousta 27.4.2022. Tuota ennen merkintä on tällainen:

Ehkä tällaisen ”tiivistämisen” vuoksi emme näe pöytäkirjoissa jälkiä kiinteistöstrategian selvitystyön ja varsinaisen kiinteistöstrategian valmistelun etenemisestä? Jään pohtimaan, miten hallituksen jäsenet, erityisesti sen uudet, pystyvät tällaiselta pohjalta yleensäkään seuraamaan strategian toimeenpanoa?

Yliopistomme johto on ollut fiksoitunut tilavuokriimme. Niiden rinnalla koulutuksen tuloksellisuuden vaaliminen näyttää unohtuneen. Tämä voi osoittautua strategiseksi virheeksi. Mustat pilvet näkyvät jo tulosluvuissa ja ennusteissa.

Hallituksen kokouspöytäkirjan 20.11.2019 avaaja huomannee asiakohdassa 7 § seuraavaa liittyen yliopistomme strategian päivittämiseen:

Huomio kiinnittyy lauseeseen, joka alkaa ”Hallitus on käsitellyt strategiasisältöjä aiemmissa kokouksissa 24.9.2019 osana rehtorin katsausta…”. Tuonkin kokouksen ”rehtorin katsaus” -kohdan sisältö on varsin tiivistetty ilman asioiden yksilöintiä tai liitedokumenttia:

Liitän pöytäkirjan tämän blogiartikkelin loppuun.

Hallinnon tarkastuksessa on kokemukseni mukaan tilintarkastajalle normaalia jäljittää päätöksentekoketjut pöytäkirjojen ristiinviittausten pohjalta. Menettely siten vastaa talousprosessien tarkastuksia. Nyt tilintarkastuksessa vuodelta 2019 lienee jäänyt huomaamatta dokumenttipuute. Vai onko asia noteerattu ja jätetty vähäpätöiseksi tulkittuna huomiotta? Edes käsiteltyjen asioiden listaa ei rehtorin katsauskohdassa ole.

Palaan asiaan kollegion kokouksen 15.6.2022 pöytäkirjan ilmestymisen jälkeen.

Hallituksen kokouspöytäkirja 20.11.2019 on ladattavissa alta.

Myös 24.9.2019 pöytäkirja on varmistujille tarjolla alta:

5 kommenttia

 1. Luin juuri netti-Kalevasta, että Niinimäki ei ole huolestunut tilanteesta. Eikö hän tajua, että hänellä oli tilaisuutensa antaa kollegiolle riittävä selitys? Toista ei tarvitse antaa.

  1. Juu.
   Tämä oli nyt tässä. Erikoista, että selittely jatkuu jatkumistaan.

 2. Minäkään en ole huolestunut. Valitsimme kollegion, joka huolehtii yliopistoyhteisön edusta. Toivottavasti hallituskin tekee niin.

  Surullinen kylläkin, ei tilanteen korjaaminen helppoa tule olemaan.

 3. Uutisten perusteella päättelen, ettei kiinteistöstrategian olemassaolosta löytynyt näyttöä. Tässä on komediallisia aineksia.

 4. Miten yliopistokollegio suhtautuu vahingonkorvauskanteeseen, kun epäsi vastuuvapauden kollegion pj Kallolta ja rehtori Niinimäeltä? Vahingonkorvauskanne on mahdollista Yliopistolain 21§ Julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen ja rehtorin vastuu perusteella. Onko asiasta käyty keskustelua? Kollegion 1/3-osa (8 jäsentä) voi pyytää kollegion kokouksen asialistalle vahingonkorvauskanteen. Näyttää, että nykyinen yliopiston hallitus ei kykene vapauttamaan rehtoria tehtävistään.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *