Rehtorin blogeja

Oulun yliopiston johdon linjauksien johdonmukaisuutta voi arvioida rehtorin julkisista kirjoituksista. Lainaan lyhyesti niistä muutamaa vuodesta 2015 lähtien. Oulun yliopiston rehtori Kalevan vieraskolumnissa 15.12.2015: ”Yhteinen korkeakoulukampus on tavoittelemisen arvoinen” ”Nyt kun kaupunki järjestelee koulutustaan, on syntynyt historiallinen hetki tehdä ratkaisu yhteisestä korkeakoulukampuksesta Linnanmaalle. Jos tehdään joku muu ratkaisu, voi kulua kymmeniä vuosia, ennen kuin seuraava mahdollisuus… Jatka lukemista Rehtorin blogeja

Yhä syvempää myötähäpeää

Perjantaina 29.10.2021 klo 12.15 yliopiston hallituksen puheenjohtaja vastasi kahdeksan tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan professorin 5.5.2021 lähettämään kirjeeseen, jossa yksilöitiin Raksilaan suunnitellun muuton syvimpiä ongelmia. Vastaus on tullut kirjaamon kautta. Yksi kahdeksasta lähettäjästä, professori Tapio Fabritius ei vastausta saanut, Hänen sijastaan vastaanottajissa on toisen tiedekunnan professori Timo Fabritius, joka ohjasi viestin oikeaan osoitteeseensa. Vastauksessa hallituksen puheenjohtaja… Jatka lukemista Yhä syvempää myötähäpeää

Blokki vai asiavaalit yliopistoyhteisöstä?

Yliopistomme on julkistanut yliopistovaalien ehdokkaiden esittelyt, joissa kuitenkin aniharva on ottanut esille varsinaisia asiakysymyksiä. Mielelläni olisin nähnyt tuollaisia laajasti tapetilla. Niinpä vaaleistamme saattaakin jälleen kerran tulla ns. blokkivaalit. Tästä huolimatta toivoisin vaaleissa äänioikeutettujen pohtivan, ovatko nykyisen hallituksen jäsenet hankkineet tai saaneet oikeat ja riittävät tiedot asioista, joista päättämiseen osallistuvat. Jos ovat, heidän ei tietenkään voida… Jatka lukemista Blokki vai asiavaalit yliopistoyhteisöstä?

Kuunteleeko johto yliopistoyhteisöä?

Yliopistoyhteisömme jäseniä on näennäisosallistettu mm. usealla Raksilan kampushankkeeseen liittyneellä kyselyllä. Itse koen erikoisena, että asiaan eivät pystyneet faktoilla vaikuttamaan edes kahdeksan tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tutkimusyksikön johtajat. Kuullaanko yhteisöämme oikeasti? Piittaako kukaan faktoistamme? Kuitenkin näen tämän blogin olevan yliopiston viestinnän päivittäisessä seurannassa. Sinne asti viesti siis kulkee tätä kautta. Valitettavaa kuitenkin on, etteivät kommenttimme johdolle… Jatka lukemista Kuunteleeko johto yliopistoyhteisöä?

Yliopistokollegion tehtävät

Ennen vuotta 2010 yliopistot rakentuivat alhaalta ylös henkilöstön valitessa päätöksentekoelimet kollegoistaan ja niissä jonkun heistä johtamaan omaa organisaatiotasoaan. Vuoden 2010 jälkeen yliopistot ovat olleet ylhäältä alas johdettuja hierarkkisia organisaatioita, joissa käskyt valuvat rehtorilta moniportaisesti kohti yliopistorahvasta. Vallan keskittäminen on tuonut nopeutta päätöksentekoon, mutta ns. ”isojen ruumiiden” todennäköisyys on kasvanut. Laajapohjaisissa elimissä päätökset oli perusteltava huolellisesti… Jatka lukemista Yliopistokollegion tehtävät

Hiilipäästöt

Blogistani on seurannut suuri määrä yhteydenottoja sekä yliopiston sisältä että sen ulkopuolelta. Harva kuitenkin käyttää blogini kommenttisyötettä sinänsä asialliseen ja asiantuntevaan viestittelyynsä. Kiitän kaikkia uusista tiedoista ja kannustuksesta! Esimerkiksi eräältä valtakunnan tason vaikuttajalta sain kiintoisan dokumentin, jonka olemassaolosta en tiennyt. Sitä ei liene tarkoitettu laajempaan jakeluun. Oletan kuitenkin sen toimitetun Oulun yliopistolle pian päiväyksensä 15.6.2020… Jatka lukemista Hiilipäästöt

Tilakulut Oulussa ja muualla

Ihan kaikki yliopistot katsovat tilakustannuksensa liian suuriksi. Samoinhan ne näkevät muun kuin tutkimus- ja opetushenkilöstönsä ylimääräisenä kulueränä. Mieluimmin ne puristaisivat kaikki tukitoimintojen kulut nollaksi. Kuitenkin realismia lienee tavoitella kilpailijoiden keskiarvojen alittamista tuloksellisuutta unohtamatta. Oulun yliopiston tilakustannukset vuonna 2020 olivat 13.2% liikevaihdosta, mikä on n. 0.8%-yksikköä alle yliopistolaitoksen keskiarvon. Siis pärjäämme tässä kategoriassa varsin kelvollisesti. Entä… Jatka lukemista Tilakulut Oulussa ja muualla

Myötähäpeäni syvenee

Oulun yliopiston johtamisessa vuosi 2015 on eräänlainen taitekohta. Tämä näkyy mm. yliopiston hallituksen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien valintahetkissä. Aiemmassa blogiartikkelissani esitin yliopiston hallitukseen kaudeksi 2022-2025 ehdolla olevan professori Tiina Kinnusen tähän liittyvän havainnon. Kyseessä on yksinkertainen asia: hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kausien päätyttyä heidän seuraajansa valitsee seuraavan kauden hallituskokoonpano. Miten tällaisessa seikassa edes voisi toimia toisin… Jatka lukemista Myötähäpeäni syvenee

Oikeaa ja riittävää tietoa?

Yliopistomme johto on esittänyt lukuja, jotka ovat muuttuneet ajan ja yleisön funktiona. Yliopistorahvaana emme siksi tiedä onko yliopiston hallitukselle 28.4.2020 Raksilan kampushankkeen suunnittelun käynnistämisestä päättäneessä kokouksessa esitetty vuodelle 2040 vuokraennusteeksi 60 M€ vai 45 M€ vai jotain muuta. Emme myöskään tiedä Oulun kaupunginvaltuustolle seminaarissa 26.4.2021 esitettyjä lukuja, sillä kaupunki on salannut nuo olennaiset seikat. Tiedämme… Jatka lukemista Oikeaa ja riittävää tietoa?

80-100 miljoonan euron säästö?

Yliopistomme johto on kertonut Raksilan kampushankkeen tuovan 80-100 miljoonan euron säästön käyttöönottovaiheesta 2027/2028 vuoteen 2040 mennessä. Näitä inflaatioennusteisiin perustuvia, rahoituksen mahdolliset inflaatiokorjaukset sivuuttavia laskelmia ei kuitenkaan ole avattu. Talousjohtajamme on slaideissaan kertonut pääomavuokraindeksin vuotuiseksi nousuksi 1.72% ja ylläpitovuokraindeksin kohdalle 4.4%. Oletan hänen käyttäneen noita arvoja omissa laskelmissaan. Johtomme on markkinoinut hanketta seuraavalla vertailulla, jossa Linnanmaan… Jatka lukemista 80-100 miljoonan euron säästö?