Mitä hankesuunnitelmasta puuttuu?

Torstaina 16.12.2021 Oulun yliopiston hallitus hyväksyi äänin 7-5 Raksilaan suunnitellun rakennuksen konsulttien laatiman hankesuunnitelman. Hallituksen enemmistön näkökulmasta koko hanke näyttää siten olevan pelkkä rakennushanke. Valitettavasti olennaisin puuttuu: mitkä ovat hankkeen vaikutukset yliopistoyhteisöömme? Niitä ei johtomme näytä pohtineen, toisin kuin yhteisömme jäsenet. Miksi yliopistoyhteisö halutaan hajottaa? Miksi tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (TSTK) halutaan siirtää pois Linnanmaalta?… Jatka lukemista Mitä hankesuunnitelmasta puuttuu?

Linnanmaan peruskorjaukset

Yliopistomme hallituksen jäsenille on esitelty 26.8.2020 hallituksen kokouksen ulkopuolella Linnanmaan tilojen kuntoa ja peruskorjausten aikataulutusta. Kyseisen analyysin on laatinut Rakennuttajatoimisto Promen oy, joka on useiden vuosien ajan toiminut Linnanmaan kampuksella. Se vastaa nyt mm. Nokian Linnanmaan rakennushankkeesta. Olen eilen 16.12.2021 käsitellyt blogiartikkelissani ao. asiakirjan keskeisiä seikkoja. Linnanmaan peruskorjausten aikataulutus on tiivistettynä seuraava: Yllä oleva taulukko… Jatka lukemista Linnanmaan peruskorjaukset

Puuttuva dokumentti

Minulla ei ole harhakäsitystä, että Suomen yliopistokiinteistöt olisi ns. hyväntekeväisyysorganisaatio. Sen esittämät seikat olisi kuitenkin otettava yhtä vakavasti kuin rakennushankkeiden toteutusta havittelevien tahojen. Tästä näkökulmasta on erikoista, että yliopiston hallituksen pöytäkirjoista näyttää puuttuvan sangen kiinnostava dokumentti: Linnanmaan hyvin tuntevan Rakennuttajatoimisto Promen oy:n raportti. Puute on periaatteessa ymmärrettävä, sillä ao. asiakirja on käsitelty hallituksen kokouksen 26.8.2020… Jatka lukemista Puuttuva dokumentti

Kampusbarometriikkaa

Oulun yliopiston humanistiopiskelijat toteuttivat loppusyksyllä 2021 kyselyn, jossa tiedusteltiin yliopiston viestinnän onnistumista Raksilan kampusrakennushankkeesta. Tulos oli varsin yksiselitteinen. Kannat kampukselle katsotun parhaan sijainninkaan osalta eivät tarvinne yksityiskohtaisempia selityksiä: Oulun yliopiston akateemiset, joka edustaa keskiryhmiin kuuluvia opettajia ja tutkijoita teki oman kyselynsä, jossa kartoitettiin jäsenten käsityksiä yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta, tutkimuksesta ja koulutuksesta kampussuunnitelmia vasten. Tulokset eivät jätä… Jatka lukemista Kampusbarometriikkaa

OKM-tulossopimus

Aiemmasta blogiartikkelista ”Innovaatiokampus?” seurasi paljon sekä julkaistua ja yksityistä, mutta myös julkaisukelvotonta yliopistoon kohdistunutta palautetta. Eräs tärkeä saamassani palautteessa esitetty huomio oli, että artikkelista puuttui olennainen näkökulma: mitä Oulun yliopisto on luvannut opetus- ja kulttuuriministeriölle tulossopimuksessa kaudelle 2021-2024? Usea palautteenantaja oli havainnut seuraavan muotoilun: OKM-tulosneuvottelut on käyty vuonna 2020, joten niissä luvattujen kehityskulkujen pitäisi näkyä… Jatka lukemista OKM-tulossopimus

Blogivieras: Jukka Jokisaari

Emeritusprofessori Jukka Jokisaari tarkastelee seuraavassa faktoja. Yliopistojen kansainvälinen arvostus ja näkyvyys. Mikä merkitys yliopiston kampuksen sijainnilla on? Oulun yliopiston (OY) hallinto haluaa rakennuttaa uuden kampuksen Raksilaan lähelle kaupungin keskustaa. Tätä perustellaan mm. sillä, että sen myötä yliopiston näkyvyys lisääntyisi, opiskelijat hakeutuisivat innokkaammin Ouluun ja toisivat väriä kaupungin elämään. Mistä yliopiston arvostus ja tutkijoiden ja opiskelijoiden… Jatka lukemista Blogivieras: Jukka Jokisaari

Yksisuuntaista viestintää

Sain 5.12.2021 eräässä minulle lähetetyssä viestissä alla olevan kuvakaappauksen Facebook-keskustelusta. Teksti kannattaa lukea, sillä se saattaa edustaa yliopistomme viestinnän kantaa. Tästä käy ilmi, että (1) viestintä on tarkoitettu yksisuuntaiseksi ylhäältä alas ja (2) viestinnän ongelmat ovat organisaation muilla tasoilla, jotka ovat epäonnistuneet johdon viestin välittämisessä edelleen alaspäin. Viestinnän konkretisointi yllä on ”Esimerkkinä humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden… Jatka lukemista Yksisuuntaista viestintää

Hallituksen jäsenten kannanottoja

Miksi eräät yliopiston hallituksen jäsenet vaikuttavat jo varhain lukinneen kantansa suunnitteilla olevaan Raksila-hankkeeseen? Siis ennen kuin tietävät, mihin sen suunnittelussa ja mahdollisissa yliopistoyhteisön edun huomioon ottavissa SWOT-analyyseissa päädytään. Menettelynsä voitaneen tulkita hallituksen jäsenen varomattomuudeksi. He olisivat hyvin voineet odottaa suunnitelmien valmistumista ennen kantansa valitsemista. Eräät yliopiston nykyisen hallituksen jäsenet ovat sanomalehti Kalevan ja Oulun kaupungin… Jatka lukemista Hallituksen jäsenten kannanottoja

Innovaatiokampus?

Yliopistomme tilasuunnitelmiin liittyy tapahtumakulkuja, jotka voi tulkita ammattikorkeakoulun edun vastaiseksi toiminnaksi. Saman katon alla kun ei välttämättä kohta olekaan yliopisto vaan Kalevan 4.12.2021 artikkelin mukaan peruskoulu ja lukio. Kelataan taakse syksyyn 2016. Kaleva 31.10.2016 kertoi suurimman osan Oulun ammattikorkeakoulun toiminnoista siirtyvän Linnanmaalle yliopiston kanssa samaan rakennuskompleksiin: Tämän viestittiin tukevan entistäkin tiiviimpää yhteistyötä ja tilojen yhteiskäyttöä:… Jatka lukemista Innovaatiokampus?