Puolueen vai yliopiston etu?

Saan lukijoiltani usein toiveita seikoista, jotka he haluaisivat tuotavan esille. Edellytän aina luotettavaa dokumenttia. Annan nyt eräästä sellaisesta esimerkin. Helmikuun lopulla 2022 yliopistomme hallituksen eräs jäsen kertoi julkisella Facebook-palstalla seuraavaa: Kyseinen Facebook-kommentti on dokumentti. Se on luotettava osoitus hallituksen jäsenen kannasta, sillä se on hänen itse kertomansa. Nostan sen esille, sillä soitin kyseiselle hallituksen jäsenelle… Jatka lukemista Puolueen vai yliopiston etu?

Kahdenkertainen kirjanpito ja yksinkertaiset tilintarkastajat

Jo lukuisia vuosia ennen Uros -uutisointeja kuulin eräästä yrityksestä sarkastisen maininnan ”kahdenkertainen kirjanpito ja yksinkertaiset tilintarkastajat”. Nooh… Uros Oy:lle tilintarkastaja ei allekirjoitustaan suonut vuodelta 2019, eikä myöhemminkään. Aasinsiltana vuotta 2019 käyttäen, Oulun yliopiston vuoden 2019 tilit ja hallinnon tarkastaneen PwC:n lausunnossa on seuraava kohta: Epäilen, että julkisyhteisön tapauksessa tilintarkastajilla saattaa olla vahva ennakkokäsitys, että hallinto… Jatka lukemista Kahdenkertainen kirjanpito ja yksinkertaiset tilintarkastajat

Déjà-vu

Mikä on Oulun yliopiston tukevaisuus sen johtamisen jatkuessa nykyiseen malliin? Valitettavasti ei hyvältä näytä. Edessä on kivinen taival. Nimittäin yliopistomme johdon huomio on keskittynyt rahallisiin mittareihin hyläten immateriaalisen puolen. Osoitin tämän aiemmassa blogiartikkelissani Salattu strateginen päätös? Yliopistossa immateriaalista ovat keskeneräisetkin tutkinnot ja tutkimuksessa sekä koulutuksen kautta kertynyt osaaminen. Jälkimmäisellä on merkitystä erityisesti yliopiston ulkopuolella innovaatioina,… Jatka lukemista Déjà-vu

Salattu strateginen päätös?

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa 1.3.2022 on todettu mm. Muutamia sanoja vaihtamalla tämä näyttäisi osuvan myös Oulun yliopiston johtamiseen. Nimittäin verrattaessa Oulun yliopistoa esimerkiksi sitä selvästi suurempaan Turun yliopistoon havaitaan Oulun yliopiston lähteneen merkittävästi kasvattamaan kertyneitä voittovaroja ja vapaita rahastoja. Tuo tase-erä lienee viime aikoina ajateltu käytettäväksi Raksila-hankkeen toteuttamiseen. Luonnollisesti tuollaisen investoinnin rahoitus vaatii vielä erillisen hallituksen… Jatka lukemista Salattu strateginen päätös?

Valuvikoja (2)

Yliopistomme johtosäännössä on valuvika, joka johtaa hyvin hierarkkiseen ylhäältä alas hallintoon. Rehtori näet nimittää dekaanin tiedekuntaa kuultuaan. Tämä eroaa merkittävästi monien yliopistojen johtosäännöistä, joissa rehtori nimittää dekaanin tiedekunnan esityksestä. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa dekaanilla on oltava tiedekuntansa luottamus, ensimmäisessä valinta on kokonaan rehtorin harkinnassa. Yliopistoyhteisön kannalta parasta voisi olla, että hallitus nimittäisi ja vapauttaisi dekaanit tiedekuntien esityksestä.… Jatka lukemista Valuvikoja (2)

Valuvikoja (1)

Nykyisessä yliopistolaissa on valuvika, joka on muotoiltu siihen tarkoituksellisesti samalla kun on soveltaen matkittu yrityslainsäädäntöä. Nimittäin yliopistolain mukaan yliopiston ylin päättävä elin on hallitus. Osakeyhtiössä yli päättävä elin on yhtiökokous (osakeyhtiölaki, 5 luku). Sillä yksin on valta muuttaa yhtiöjärjestystä. Ehkä pieneltä vaikuttava yksityiskohta on, ettei yliopistolaki lainkaan määritä hallituksen kokouspöytäkirjojen allekirjoittajia. Osakeyhtiöissä hallituksen kokouspöytäkirjan allekirjoittaa… Jatka lukemista Valuvikoja (1)

Viestinnän vääristymiä (3)

Yliopistomme rehtorin kirjeessä kaupunginvaltuutetuille (lisätty tämän artikkelin loppuun 31.1.2024) ”Historiallisen merkittävä aihe käsittelyssä 28.2. – Oulun yliopiston rehtorin kirje valtuutetuille” todetaan mm. Kirjeessä jätetään kertomatta, mikä tuon jälkijättöisen osallistamisen tulos oli. Miksi? Tätä voi pohtia alle keräämäni ao. tilaisuuksien Mentimeter-kyselypalautteet nähtyään. Pyydän huomaamaan, että ensimmäisessä tilaisuudessa (LuTK) ensimmäinen kysymys oli ”Panostetaan mieluummin Linnanmaahan”, mutta myöhemmin… Jatka lukemista Viestinnän vääristymiä (3)

Viestinnän vääristymiä (2)

Oulun yliopiston väittämät leviävät myöskin valtakunnan mediassa. Helsingin Sanomissa 1.3.2022 ilmestyneessä artikkelissa toistetaan muuttavat toiminnot ja todetaan yliopiston ilmoittamana tietona seuraavaa: Yliopiston johdon väittämä on erikoisella tavalla harhaanjohtava ja paljastava. Se on tyhjentämässä vuosina 2000 ja 2004 valmistuneen tietotalon, päärakennuksen vuodelta 1998 sekä 1986 käyttöönotetun kirjaston. Raksilan rakennukseen olisi tulossa ”kirjaton kirjasto” ja yliopiston johto… Jatka lukemista Viestinnän vääristymiä (2)

Viestinnän vääristymiä (1)

Yliopistomme rehtori oli kaupunginvaltuuston kokoukseen 28.2.2022 lähettänyt vuolaan kirjeen, jossa toistetaan tässä blogissa asiakirjoihin pohjautuen virheellisiksi todettuja väittämiä. Kyseisessä otsikolla ”Historiallisen merkittävä aihe käsittelyssä 28.2. – Oulun yliopiston rehtorin kirje valtuutetuille” varustetussa kirjeessä todetaan mm. Rehtori siis edelleenkin väittää, että ”tieto-ja sähkötekniikan olisi toiminnan ja tarvittavien tilojen puolesta helpointa sijoittaa toimintojaan keskustakampukselle”. Tätä väittämää on… Jatka lukemista Viestinnän vääristymiä (1)

Miksi emme halua muuttaa Linnanmaalta?

Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoituksen saanut TkT, urapolkuprofessori Yang Bai toimi taannoin aloitteentekijänä tieto ja sähkötekniikan tiedekunnan henkilöstön vetoomukselle, joka on toimitettu yliopiston hallitukselle helmikuussa 2022. Vetoomuksen suomenkielinen sanomalehti Kalevaan sen 144 allekirjoittajan puolesta lähetetty 25.2.3022 julkaistu versio on alla. — Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan (TST) henkilökunnan 144 jäsentä on allekirjoittanut vetoomuksen keskustakampuksen suunnittelun… Jatka lukemista Miksi emme halua muuttaa Linnanmaalta?