89.5%

Yliopistomme johto näyttää viimeisten yli kahden vuoden ajan keskittyneen rakentamissuunnitelmiin. Tästä johtuen yhteisöllämme on ollut peruste odottaa niiden kohdalla toimitun erityisen huolellisesti.

Kokouksessaan 19.5.2022 yliopistokollegio odotti 15.6.2022 käsittelevänsä mm. kiinteistöstrategiadokumenttia:

Kiinteistöstrategiaan viitataan yliopiston johdon vuodelta 2021 laatimassa oletettavasti erittäin huolellisen tarkistuksen läpikäyneessä tilinpäätös- ja toimintakertomus -dokumentissa. Sen sisältö on yliopiston johdon vastuulla.

Tuollaista laadittua ja hallituksen hyväksymää strategiadokumenttia ei kollegio saanut. Sen sijaan sille toimitettiin kymmeniä megatavuja Raksila-hankkeeseen liittyviä tiedostoja, joista yksikään ei ole yliopiston hallituksen hyväksymä kiinteistöstrategia.

Tilintarkastuksessa kiinteistöstrategian ja hallituksen päätöksen puutetta ko. strategiasta ei ilmeisesti huomattu. Kyse on kuitenkin ollut erittäin suuresta investointihankkeesta, jollaiseen liittyvä päätöksenteko on yleensä varsin huolellisen tarkastuksen kohde.

Mitä yliopistomme tilavuokriin vuonna 2021 tulee, niin yliopistomme tilinpäätös ja toimintakertomus sisältää seuraavat tiedot:

Siis tilavuokrat olivat 10.5% kokonaiskuluistamme 2021. Vertailun vuoksi Turun yliopistossa tilojen osuus kustannuksista oli 15.3%, Helsingin yliopistossa 12.5% (2021). Jyväskylässä ja Tampereella osuus oli 12.0% (2020).

Kiinnitän siksi huomion 89.5% osuuteen yliopiston kuluista. Tuolla saatavan yliopistolain määrittämien tehtävien tuloksen optimoinnin pitäisi olla johtomme ensisijainen huolehtimisen kohde.

Yliopistomme tutkintotavoitteissa 2021-2024 on OKM:lle luvattu alempia korkeakoulututkintoja keskimäärin 1600 kpl ja ylempiä 1757 kpl vuodessa. Tällä hetkellä tiedämme vuonna 2021 saavutetut tutkinnot ja meillä on kohtalainen ennuste vuodelle 2022 tammi-elokuun kertymän pohjalta.

Ylla esitettyjen keskiarvoennusteiden haarukat ovat kandeissa 1115-1299 kpl ja ylemmissä korkeakoulututkinnoissa 1338-1500 kpl. Jos yliopistomme saavuttaa nuo positiivisemmat luvut, niin kumpanakin vuonna 2023 ja 2024 riittää tulossopimuskauden tavoitteisiin pääsemiseen reilut 2000 kandia ja ylempää korkeakoulututkintoa. Tuota varten yliopistomme tarvitsisi pariksi vuodeksi nostaa vuotuista opintopistetuotostaan reippaat 50%.

Epäsuhdan takana ovat katteettomien sitoumusten lisäksi karanneet keskeytysluvut, jotka kielivät merkittävistä strategisista virheistä. Niistä merkkejä näkyy myös aiemmin esittämässäni karkeassa tilinpäätösanalyysissa.

Aiempaan tutkintosaantoa ennustavaan blogiartikkeliini Juha Jaako ja Pekka Kess antoivat valaisevat kommentit.

Acatiimi-lehden 4/2022 artikkeli (linkki lisätty 7.9.2022)

4 kommenttia

 1. Yliopistojen tilakustannuksista on kooste juuri saamassani Acatiimi-lehdessä 4/2022. Kiitän Ollia asiallisesta ja ytimekkäästä yliopistoväkemme valtaenemmistön kannan tiivistävästä lausunnosta.

 2. Oletko selvittänyt lääketieteellisen tiedekunnan yt-neuvotteluiden perusteita?

 3. Tiedekuntakohtaiset yt-neuvottelut eivät ole Suomen yliopistoissa harvinaisuus. Toisaalta yliopistolain 65 § määrittää näin:

  ”Hallituksen on tehtävä tilinpäätöksen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Jos tilikauden tulos on tappiollinen eikä taseessa ole edellisten tilikausien ylijäämää sen kattamiseen, hallituksen tulee tehdä suunnitelma siitä, millä toimenpiteillä taloutta korjataan.”

  Kiinnostava seikka on, miten ei-tappiollisten yliopistojen tiedekuntakohtaisia ja pienempienkin yksiköiden yt-prosesseja kyetään perustelemaan? Ehkä johtosäännöllä, mutta Oulun yliopiston kohdalla se ei tuo valoa asiaan. Kiinnostavaa on myös, ovatko tuollaiset yksikkökohtaiset yt-operaatiot yliopistolain mukaan edes hallitusasia?

  Oulun yliopiston johto ei vetoakaan johtosääntöön, vaan ”vakiintuneeseen käytäntöön”: https://ouluyo.oncloudos.com/aski/20227740.PDF

  Hallituksella on harkinnan paikka.

 4. Miten on mahdollista, että yliopiston johto saa jatkaa tällaisten näyttöjen jälkeen? Vastaavat ovat muissa organisaatioissa säännöllisesti paljastuneet jäävuorten huipuiksi. Hallituksesta pelastukoot ken voi!

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *