Blogiartikkelien tiivistelmät

Kronologisesti laskeva luettelo lyhyine sisältökommentteineen:

23.4.2024 Koulutusneuvosto 11.12.2018 osoittaa koulutuksessa 2017-2018 tapahtuneen romahduksen huomatun viimeistään vuoden 2018 loppupuolella. Tieto on varmasti mennyt myös rehtorille, mutta pöytäkirjoista ei löydy jälkeä hallituskäsittelystä.

16.4.2024 Vastuuvapaus hallitukselle ja rehtorille on tulossa kollegion pohdittavaksi lähiaikoinan. Tässä yhteydessä esille voi nousta normaalikoulun väistötilahanke, josta on aiheutumassa yliopistolle merkittävät kustannukset. Ne olisi voitu välttää, jos rehtori olisi viimeistään 2019 tuonut 2018 valmistuneen normaalikoulun tarveselvityksen hallituksen käsiteltäväksi.

9.4.2024 Toksinen tribalismi on lyhyt katsaus Oulun yliopiston johdon jäseniin, joiden yhteinen heimokuntainen nimittäjä on kemiallinen.

2.4.2024 Faktantarkistus (1) osoittaa rehtorin ja hallituksen puheenjohtajan lehdistölle antaman lausunnon fiktioksi. ”Täsmälleen sama” -määrite näyttää Oulun yliopiston johdossa määritellyn uudelleen.

26.3.2024 Hallituksen päätös? osoittaa ristiriidan hallituksen tekemän päätöksen ja siitä yliopiston ylimmän johdon esittämien väittämien välillä. Nimittäin päätöstä Linnanmaalta siirtymisestä ei ole tehty ainakaan yliopiston hallituksessa. Lisäksi 31.1.2019 kaavarunkolausunnossa rehtori halusi varmistaa riittävän laajenemisvaran yliopistolle ja sen yhteistyökumppaneille.

19.3.2024 Kandikoulutusindeksit vertaa nuorimpien kandiopiskelijoiden edistymistä eri yliopistoissa lukuvuonna 2022/23. Oulun yliopisto on ikävästi pahnanpohjimmainen.

12.3.2024 Mikä muuttui? osoittaa Oulun yliopiston nuorimpien opiskelijoiden edistymisen heikentyneen vuoden 2016 organisaatiomuutoksen jälkeen

5.3.2024 Vaaleilta kaapattu valta hämmästelee, voiko yliopistossakaan olla vaaleilla valittuja elimiä, joilla ei ole mitään valtaa. Onko tällainen ollut yliopistolain tarkoitus? Rehtori on kollegiolle ilmoittanut ”meillä on tehokas käskylinjaorganisaatio”.

27.2.2024 Pöytäkirja 25.1.2024 on ’keisarilla ei ole vaatteita’ -hetki. Oulun yliopiston hallituksen käytänteet eivät kaikilta osin täytä hallintojohtajan kollegiolle vuoden 2022 alussa moneen kertaan painottamia hyvän hallinnon kriteerejä. Hallintojohtaja on toiminut hallituksen sihteerinä. Pöytäkirjantarkastajana toiminut hallituksen jäsen toimi väärässä järjestyksessä eikä havainnut selvää virhettä..

20.2.2024 Johtosääntöanalyysi 2016 palaa professoriliiton Oulun osaston kaukonäköisiin tulkintoihin tuon vuoden alussa voimaan tulleesta rehtorille vallan keskittävän johtosäännön seurauksista. Blogiartikkelin kommenteissa on muutama erityisen pikantti toteamus.

13.2.2024 Lähiruokaa kampukselta nostaa esille Oulun yliopiston kampusvision, jota on esitelty 25 vuoden strategiana. Maalailun sijaan johdon olisi syytä perehtyä faktoihin. Kommenteista käy ilmi, että strategisena hankkeena toteutetun hiilijalanjälkiselvityksen rahoitus katkaistiin. Ilmeisesti tulokset eivät miellyttäneet toimivaa johtoa.

6.2.2024 Virallisia analyyseja tarkastelee yliopiston kampusvisiotyöryhmän raporttia ja sen Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksella tilaamaa kyselyanalyysia. Koherenssissa on havaittavissa puutteita.

30.1.2024 Teoria vs. todellisuus nostaa esille yliopiston johdon viimeisimmät perustelut uuden kampuksen keskustasijainnille. Niissä on unohdettu tehdyt aiemmat selvitykset ja tilattu uusi epärelevantti. Myös aiemmat perustelut hiilijalanjäljellä on sivuutettu, ehkä yliopiston omien tutkijoiden selvitysten tulosten vuoksi.

23.1.2024 Tutkintotulos 2023 osoittaa, että yliopistomme on jäämässä merkittävästi OKM-sopimuskaudelle 2021-2024 asetetuista tavoitteista. Tämä on seurausta muuta yliopistolaitosta korkeammista opinnot keskeyttäneiden osuudesta.

16.1.2024 12 vuotta sitten tarkastelee yliopistomme tuloksellisuuden muutoksia. Poljemme paikallamme.

9.1.2024 Ampumahiintoa avaa poikkeavan näkymän Oulun yliopiston arvoihin. Ehkä ihan tällaista konsulttitekstiä ei yliopiston viestinnältä olisi odottanut. Vai ovatko yliopistomme arvot jonkin viestintätoimiston käsialaa?

19.12.2024 Kantelu AVI:lle tiivistää eräitä 7.12.2023 aluehallintovirastolle jätetyn kantelun seikkoja. Kantelun myöstä saattaa selvitä, pitääkö paikkansa henkilöstöjohtajan lausuma ”Yliopisto ei ole tietenkään tässä – tuota – sinun ja xx:n ja sinun ja xy:n välisessä asiassa osapuoli”.

12.12.2023 Syytteiden taustaa (2) jatkaa arviotani syyttämiseeni johtaneista seikoista. Yliopiston johto on halunnut salata kaiken ja oli prosessista poikkeamisen lisäksi roikuttanut minua löysässä hirressä yli kahdeksan viikkoa.

5.12.2023 Tutkintoennuste 11.2023 extrapoloi marraskuuhun asti kertyneiden tutkintojen pohjalta koko vuoden 2023 kertymää. Mieluusti näkisin paremman tuloksen, mutta sellaisen saavuttaminen edellyttäisi opintojen alkuvaiheessa keskeyttämisten vähentämistä.

28.11.2023 Syytteiden taustaa (1) avaa mm. kollegion 31.5.2023 kokouksessa jätetyn eriävän mielipiteen erikoisen luonteen.

21.11.2023 Hallituksen ote? Ilmoitin yliopiston hallitukselle, että minuun kohdistetut syytökset, tutkinta-asiakirjat sekä yliopiston johdon keskinäinen ja asianajajan kanssa tapauksestani käymän viestinnän voi julkistaa. Minulla ei ole salattavaa.

14.11.2023 Valmistuneet työelämässä tarkastelee eroja suomalaisten ja ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistymisessä Suomeen.

7.11.2023 Oikea prosessi avaa yliopiston hyväksymän käsittelymenettelyn ja miten siitä on olennaisesti poikettu.

31.10.2023 Prosessivirhe näyttää kuinka heikoissa kantimissa yliopistoyhteisömme rivijäsenen oikeusturva voikaan olla. Johtomme ei piittaa yliopiston prosesseista ja estää asianmukaisen käsittelyn.

24.10.2023 Yliopistokulttuurista avaa näkymän pelolla johtamiseen

17.10.2023 5-7M€ virhe dokumentoi juuria myöten, kuinka normaalikoulusta tuli yliopistollemme merkittävä taloudellinen rasite. Näemmeköhän vielä tästä aiheutuvat muutosneuvottelut?

10.10.2023 Tutkintoennuste 9.2023 haarukoi vuoden 2023 tutkintokertymää yliopistomme ylimitoitettuja lupauksia vasten. Toiminta ja tavoitteet eivät ole balanssissa.

3.10.2023 Jäljet peitossa yliopistomme päätöksenteossa. Hallituksen työjärjestyksen eräät kuviot yhdessä esityslistojen näkyviltä poistamisen kanssa vaikeuttavat hallintomme seuraamista. Toisinkin yliopistoissa toimitaan.

26.9.2023 Omstart! avaa näkymää yliopistomme ylimmän johdon toimiin mahdollisessa esteellisyystilanteessa.

19.9.2023 OKM:n seurantaindikaattorit vertaa yliopistomme tulossopimuksen ja johdon palkitsemisohjelman heikohkoja keskinäisiä liittymiä.

12.9.2023 Visio, missio, toimenpiteet tarkastelee tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan strategisia onnistumisia ja ongelmia. Samalla esitetään yliopistolle perinteisellä tavalla rakennettu strategia. Artikkelin kommentit ovat kiintoisia.

5.9.2023 Aivan loogista pohtii yliopiston strategiaprosessia. Ns. strateginen kehys ei saa muuttua, mutta silti strategian periaate muuttuu tiedekuntien strategioiden varaan. Jälkimmäinen edellyttäisi tiedekunnille oikeutta organisoitua omilla päätöksillään, mutta johtosääntö määrää tutkimusyksikkörakenteen, jonka rehtori päättää…

29.8.2023 Sitkeästi listalla on yhteenveto tulospalkkio-ohjelman hallituskäsittelyistä 2023 elokuun lopun kokouksen esityslistaan asti.

22.8.2023 Uskaliaita toiveita ennustaa vuoden 2023 tutkintokertymäämme. Samalla tarkastellaan tutkintotavoitteitamme muiden yliopistojen joukossa.

15.8.2023 Hockey stick uskaltautuu luotaamaan vuoden 2023 tutkintokertymiä. Kaikki heinäkuun tutkunnot eivät välttämättä olleet vielä kirjautuneet.

8.8.2023 ”Onnistumme yhdessä” on yksi yliopistomme arvoista, joiden pitäisi näkyä meille kaikille arkipäivän työssämme. Poikkeavatko yliopiston korkealentoiset tavoitteet ja koettu todellisuus?

20.6.2023 Hyvää kesää -blogiartikkelissa surraan nuorimpien opiskelijoittemme opintojen edistymistä verrattuna muuhun yliopistolaitokseen. Jos yliopistomme johto on tilanteen tiennyt, niin pöytäkirjojen perusteella hallitukselle ei ole kerrottu. J.K. Paasikiveä siteeraten ”Tämä on hirmuista”.

13.6.2023 Virallisiakin ennusteita esittelee taustoitusten lopuksi yliopiston hallitukselle sen kokouksessa 27.9.2022 esitetyn koulutuksen katsauksen. Koulutuksen todellisen tilanteen analyysia siinä ei ole, eikä myöskään hallituksen toimintakertomuksessa väitettyä tutkinto-ohjelmakohtaista tarkastelua.

6.6.2023 Hallituksen 2022 toimintakertomuksesta todetaan, ettei sitä kovin tiiviisti ole koottu hallituksen pöytäkirjojen pohjalta. Toivottavasti tällainen ei toistu.

30.5.2023 Kaksi dokumenttia tarjoaa vertailtavaksi erään tiedekunnan johtosääntölausunnon ja lausuntoa käsitelleen tiedekuntahallituksen pöytäkirjan. Mitään johtosäännön vastaista ei tapahtunut.

23.5.2023 Tiedekuntien johtosääntölausunnot sisältää kiintoisat palat tiedekuntien lausunnoista. Voimme pohtia, kuinka paljon ne heijastavat tiedekuntien todellisia tarpeita, sillä tiedekuntahallituksilla ei ole todellista päätösvaltaa edes lausumistaan.

16.5.2023 Kollegion johtosääntökanta tarjoaa luettavaksi kollegion lausunnon johtosääntömuutoksista. Tiedekuntahallituksille esitetään valtaa, joka niiltä vietiin heikoin perustein 1.1.2016. Muitakin muutoksia esitetään.

9.5.2023 Yliopistolain 27 pykälä pohtii yliopistolain ja johtosääntömme suhdetta UniOGS:n kohdalla. Muissa yliopistoissa opinto-oikeudet ja tutkinnot myöntää yliopistolain mukisti tiedekunta, jolta edellytetään tiettyä hallinnollista rakennetta. UniOGS ei osu tiedekuntaraamiin.

2.5.2023 QS-yliopistovertailu tarkastelee yliopistomme rankkeerausmuutosta reilut puoli vuosikymmentä sitten

25.4.2023 Hauskaa vappua pilaa iloa tarkastelemalla tutkintosaantoamme Vipusen datan pohjalta

18.4. 2023 Corporate Spirit Ltd avaa näkymää yliopistomme johtamisen konsulttiotteeseen

11.4.2023 Mistä data ja ymmärrys osoittaa yliopistoyhteisölle edes jotenkin hyödyllisen tietolähteen jäädytetyn.

4.4.2023 Yliopiston puhelinluettelo antaa kiintoisan, mutta mielestäni vinoutuneen näkymän yliopistomme toimintaan.

28.3.2023 Ennen ja nyt tarkastelee yliopistomme hallituksen pöytäkirjakäytäntöjä sekä toiminta- ja taloussuunnittelun näkyvyyttä yliopistoyhteisölle.

21.3.2023 UniOGS:n vaikutus reilut 10 vuotta toimineen tohtorikoulumme vaikuttavuus on jäänyt epäselväksi. Onko se tuottanut vain ö-mapitettavaa materiaalia?

14.3.2023 Tutkintorahoitus 2024 tarkastelee yliopistomme kilpailutilannetta. Muut yliopistot ovat valmistusmisajoissa ottaneet meitä kiinni. Oulun yliopisto on toistaiseksi pitänyt tutkintorahoitusosuutensa. Uhkana on kuitenkin kasvanut opintojen keskeytys%.

7.3.2023 Erilainen yliopisto tarkastelee yliopistomme opetus- ja tutkimushenkilökunnan uraportaan I ikärakennetta. Liki neljännes koko yliopistolaitoksen tuon vaiheen 40 vuotiaista ja vanhemmista työskentelee täällä. Tämä ei voi olla sattuma, vaan strategisten ratkaisujen lopputulos.

28.2.2023 Vertailudataa aikasarjana kertoo yliopistolaitoksen valmistumisaikojen viimeaikaisen kehityksen. Siitä voi arvioida, kauanko yliopistollamme pysyy minkäänlainen etumatka.

21.2.2023 Rehtoriitis ihmettelee erään yliopiston rehtorin laukomaa outoa lukua. Ei ole mitenkään mahdollista, että uusimaa menettäisi vuosittain 5000 opiskelijaa ulkomaille opiskelemaan.

14.2.2023 Siipien leikkaus? vertailee kansainvälisten Suomessa opiskelleiden sähkö-, tietoliikenne- ja tietotekniikan diplomi-insinöörien työllistymistä Suomeen. Oulussa opiskelleet työllistyvät parhaiten ja ero muihin yliopistomme aloihin on valtava.

7.2.2023 Kasvu-uria osoittaa yliopistomme hallinnon kasvun ja koulutukselle kohdennettujen yliopiston yhteisten kustannusten ikävällä tavalla irronneen tuloksellisuuskehityksestä.

31.1.2023 Oulu vs. muut osoittaa, ettei aiempi menestys valmistumisten nopeutuksissa ollut tae pärjäämiselle myöhemmin. Yliopistomme on suhteellisen nopeasti menettänyt etumatkansa muiden parantaessa. Tälle kehitykselle ei ole vielä nähty loppua, sillä peränpitäjyyteen tarvitaan vielä muutama vuosi.

24.1.2023 Merkityksettömät %:t? (2) on tyrmistyttävä havainto: nuorten opiskelijoiden keskeyttämiset ovat yliopistossamme olennaisesti yliopistolaitosta korkeammat. Tuotamme nuorisolle pettymyksiä.

17.1.2023 Merkityksettömät %:t? (1) tarkastelee yliopistomme valtakunnallisia osuuksia uusista opiskelijoista ja keskeyttäneistä.

10.1.2023 Dataa tarvittaisiin, jotta yliopistossamme kyettäisiin vaikuttaviin koulutuksen kehittämistoimiin. Erityinen huolenaihe on opintojen keskeyttämiset, joiden vaikutukset näkyvät viiveellä.

20.12.2022 Hyvää joulua! Blogi siirtyy tauolle jatkuakseen vuodenvaihteen jälkeen.

13.12.2022 Laatuauditointia kohti pohtii ruohonjuuritason kokemusten ja yliopiston korkealentoisen laatupolitiikan suhdetta

6.12.2022 Nopeammin, mutta vähemmän pohtii yliopistomme putoavaa osuutta kandintutkinnoista

29.11.2022 LTK ja sisäinen rahoitusmalli osoittaa yliopistomme omien indikaattoreiden olevan lääketieteelliselle tiedekunnalle epäedullisia. Yliopistolla ei toisaalta ole mitään velvoitetta noudattaa sisäisessä rahanjaossaan OKM:n indikaattorimallia. Hallitus on vastuussa, vaikka onkin Oulun yliopistossa delegoinut päätöksen rehtorille.

22.11.2022 Opintopisteanomalia (3) osoittaa tutkintosaantojemme olevan palaamassa vuosikymmenen takaiselle tasolle. Tätä on vaikea ymmärtää tarkoituksenmukaiseksi.

15.11.2022 Kampuskaupunki ihmettelee, miten mm. kampuskaupunkia ehdottava kampusvisiotyöryhmä on kyennyt välttymään viittaukselta Linnanmaa-Kaijonharju kaavarunkoon vuodelta 2019 ja vuonna 2013 laadittuun Kampusvisio 2040:een.

8.11.2022 Opintopisteanomalia (2) vertaa yliopistomme opinnoissa keskeytysriskin alaisen opiskelijajoukon osuuden muuttumista muihin yliopistoihin. Näky on huolestuttava.

1.11.2022 Opintopisteanomalia (1) palaa aiempaan havaintoon opintojen keskeyttämisten kasvusta tarkastellen opintopisteiden kertymistä syys- ja kevätkausilla. Tämä oletettavasti tuottaa ajantasaisemman käsityksen tilanteesta.

25.10.2022 Vuoden 2021 tilintarkastus paljastaa, mitä tilintarkastajat eivät tarkastaneet. Kyse on yliopistomme yleiskustannuskertoimien tarkastuksesta, mikä OKM:n ohjeistuksen mukaan on tehtävä

18.10.2022 Trickle down peilaa toisiinta OKM:n yliopistojen rahoitusmallia ja Oulun yliopiston hallituksen sekä ylimmän johdon ratkaisuja

11.10.2022 Hyvä vs. yliopistomme hallinto tarkastelee oikeuskanslerin ikävähköä kantaa yliopistomme hallituksen ja ylimmän johdon toimiin

4.10.2022 Hockey stick forecasting päivittää vuoden 2022 tutkintoennusteen ja ihmettelee, miten Peppi-järjestelmän käyttöönotossa on voinut olla resurssipula, kun koulutukselle kohdennetetut yliopiston ns. yhteiset kustannukset ovat rajusti nousseet.

27.9.2022 Hallitus 8.9.2022: taustoitusta tarkastelee hallituksen päätöstä olla aloittamatta lääketieteellisen tiedekunnan muutosneuvotteluita, päätöksen välittömiä seurauksia sekä yliopistomme sisäistä rahanjakoa.

20.9.2022 Après nous le déluge? – Jälkeemme vedenpaisumus? tiivistää 8.9.2022 pidetyn sähköinsinööriosaston vuonna 1968 aloittaneen vuosikurssin seminaarin annin.

13.9.2022 Käännettävä trendi osoittaa yliopiston ns. yhteisten kulujen koulutukselle kohdentamisen kasvun ja kandidaattitutkintosaannon olevan kääntäen verrannollisia. Hallitus ei toistaiseksi näytä puuttuneen tilanteeseen.

6.9.2022 89.5% osoittaa ilman hyväksyttyä strategiaa tehdyt rakentamissuunnitelmat ns. sijaistekemiseksi tuloksellisuuteen tähtäämisen sijaan.

30.8.2022 Leadership vs. management osoittaa yliopistomme johtamisen kilometripylväitä.

23.8.2022 Vielä yhteisistä kustannuksista esittää tilinpäätösten aikasarjan yliopiston yhteisten kustannusten kohdistamisista koulutukselle ja tutkimukselle. Tilinpäätösasiakirjat vuodesta 2015 lähtien ovat liitteenä. Jotakin erityistä on muuttunut vuonna 2018, 2020 ja 2021. Mitä tuokaan 2022?

16.8.2022 Yhteiset kustannukset? avaa yliopistokollegion johdolle yhteisten kustannusten kohdistuksista tekemän selvityspyynnön perusteet. Tyydyttävää vastausta ei kollegio saanut.

9.8.2022 Loppuvuoden tutkinnot ennusti heinäkuun lopun 2022 tutkintokertymien perusteella koko vuoden tutkintosaldoa. Kovin hyvältä ei näyttänyt OKM:lle tehtyihin lupauksiin peilattuna.

21.6.2022 Hyvää kesää! Albert Camus’n Rutto on edelleenkin ajankohtainen teos ja suositeltua lukemista juuri tänä kesänä.

16.6.2022 Kiinteistöstrategia? kaivautuu yliopiston hallituksen strategiaprosessiin julkisten dokumenttien pohjalta. Kollegion lisäselvityspyyntöönsä saama vastaus ei vielä ollut julkinen.

14.6.2022 Kollegion esityslista 15.6.2022 osoittaa kollegion tekemän lisäselvityspyynnön kohteet.

9.6.2022 Johdon silmin tilastoi yliopistomme hallituksen kokouksissaan 2021 käsittelemät asiat pöytäkirjojen perusteella. Yliopistostamme on annettu hallitukselle varsin yksipuolinen kuva. Kiinnostavaa on myös, ettei hallitus näytä kovin aktiivisestii seuranneen strategian toteuttamista. Onko strategia lopulta sama kuin yliopiston ylimmän johdon palkitsemisohjelma?

7.6.2022 Päätösesityksen mukaisesti osoittaa yliopistomme hallituksen luovuttaneen taloudellisen päätösvaltansa rehtorille. Hallitus on omaksunut kumileimasimen roolin.

2.6.2022 Hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinta tiivistää yliopistokollegion päättämän yhteisöllistävän menettelyn.

31.5.2022 OKM:n ja Oulun yliopiston rahoitusmallit mahdollistaa tiedekuntien perusrahoituksen vertailun opetus- ja kulttuuriministeriön rahanjakoon ns. yksikköhintojen pohjalta.

24.5.2022 Tutkintoennusteita koko vuodelle 2022 voidaan jo alkaa haarukoimaan. Uskaltauduin ennustamaan Suomen ja Oulun yliopiston osalta luvaten päivityksen kesäkuun puolivälissä. Toivottavasti kertymämme lähtee nousuun ja pudotus jää pelkästään ennusteeksi.

19.5.2022 Ennustuspohjia (2) esittää Oulun yliopistossa tutkintoa vaille keskeyttävien osuuden olevan nousussa. Tämä vaikuttaa merkittävästi tulevaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitukseen.

17.5.2022 Ennustuspohjia (1) osoittaa Oulun yliopiston opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tekemässään tulossopimuksessa tavoittelevan epärealistisen korkeita tutkintomääriä.

12.5.2022 Johtosääntöselvitys (2) tiivistää hallintotieteen professori Jari Stenvallin pohtimat yliopistoyhteisön edun mukaiset säädöskorjaukset.

10.5.2022 Johtosääntöselvitys (1) tarkastelee hallintotieteen professori Jari Stenvallin professoriliitolle tekemässä analyysissa kuvattuja ongelmia.

5.5.2022 Yliopisto tuuliajolla (3) osoittaa Oulun yliopiston valtakunnallisen kanditutkinto-osuuden kääntyneen pudotukseen tutkintosaannon heikentyessä. Sisäänottojen samanaikainen kasvattaminen tarkoittaa enenevää pettymysten tuottamista, mille on vaikea löytää oikeutusta. Kehityksen kääntämisellä olisi jo kiire.

3.5.2022 Yliopisto tuuliajolla (2) esittelee aiemmin käytettävissä ollutta tietoa. Nyt emme tunne opiskelijoiden edistymistä emmekä opintojen pullonkauloja. Siten emme tiedä, miten tutkintosaantoa voisi tehokkaimmin parantaa.

28.4.2022 Yliopisto tuuliajolla (1) toteaa yliopiston suunnitteluinstrumentiksi tiedon ja toimeenpanotyökaluksi budjetin, jonka kautta toiminta resurssoidaan. Tieto sisältää ennusmerkit, joita on osattava lukea. Mutta onko yliopistossamme osattu?

26.4.2022 Konsulttityötä (2) mittaa WSP:n konsultin selkärankaisuuden astetta vertaamalla alkuperäistä tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan MIRO-viestitaulupalautetta laadittuun raporttiin. Jätän mahdolliset arvioinnit lukijoilleni.

21.4.2022 Konsulttityötä (1) koettiin tammi-helmikuussa, kun WSP ja yliopistomme tilapalvelut järjestivät ns. osallistamista yliopistomme tyyliin. Nimellinen tarkoitus oli kerätä syötteitä Raksila-hankkeen arkkitehtisuunnittelulle. Tilaisuuksien luonne tosin taisi karata konsultin käsistä. Konsultin raportti löytyy tästä blogiartikkelissa. Raportin puutteet eivät yllättäne ketään.

19.4.2022 Alakoululaiset ympärillämme tarkastelee lukion ja alakoulun sijoitusvaihtoehtojen salattuja kustannusarvioita vuodelta 2018. Saamme jälleen kerran hämmästellä ylimmän johtomme aivoituksia. Ilman Raksila-harhapolkua koululaiset olisivat olleet uusissa tiloissa 2023.

14.4.2022 Kumileimaukselle loppu? pohtii hallituksen ulkopuolisten jäsenten valintaa muutoskeinona

12.4.2022 Kumileimasin? (2) Nykyisenkin johtosäännön pohjalta yliopiston ylin johto voisi nimetä mm. yliopistokollegion esittelijät ja hallituksen ulkoisten jäsenten valintamenettelyt.

7.4.2022 Kumileimasin? (1) toteaa yliopiston hallituksen olleen käytännössä pelkkä rehtorin käden jatke. Tämä on seurausta mm. hallituksen työjärjestyksellä tehdystä ”järjestelystä”.

5.4.2022 Hallitusnaamio ruotii esittelymenettelyä ja yliopiston hallituksen ja ylimmän johdon roolia päätöksenteossa

31.3.2022 Puolueen vai yliopiston etu? Miten kukaan voisi kuvitella Oulun yliopiston hallituksen jäsenyyden olevan positio tukea nuorten poliitikkosuojattien uria? Todellisuus kuitenkin voittaa kuvitelmat.

29.3.2022 Kahdenkertainen kirjanpito ja yksinkertaiset tilintarkastajat tarkastelee yliopistomme vuotta 2019 koskevaa tilintarkastuslausuntoa. Pientenkin yritysten tapauksessa tilintarkastajat perehtyvät hallituksen pöytäkirjoihin liitteineen. Nyt heille lienee riittänyt tarkistaa pöytäkirjojen juokseva numerointi.

24.3.2022 Déjà-vu vertaa Oulun yliopistoa erään yrityksen n. 15 vuoden takaiseen menettelyyn. Säästämällä T&K:sta se aluksi paransi taloudellista tulostaan, mutta sitten liiketoiminta romahti innovointipuutteisiin.

21.3.2022 Salattu strateginen päätös? osoittaa Oulun yliopiston johdon n. 2015 lähteneen leikkaamaan tohtorikoulutusta. Uusia tohtoriopinto-oikeuksia on sittemmin myönnetty alle tutkintotavoitteen. Tällainen ei tapahdu vahingossa. Hallituksen kokouspöytäkirjoihin päätöstä ei ole kirjattu.

17.3.2022 Valuvikoja (2) esittelee yliopistoputinismia esimerkkinä Oulun yliopiston 1.1.2016 voimaan tullut johtosääntö.

15.3.2022 Valuvikoja (1) osoittaa yliopistolain outoja epäsymmetrioita yhtiölainsäädännön suhteen. Tämä mahdollistaa yliopistoputinismin, jossa hallituksen enemmistö ja viestintä ovat rehtorin taskussa. Johdon ei röyhkeän johtosäännön turvin tarvitse piitata yliopistoyhteisöstä.

10.3.2022 Viestinnän vääristymiä (3) kokoaa rehtorin Oulun kaupunginvaltuustolle osoittamassa kirjeessä kerrotun tiedekuntien osallistamisen tulokset. Noin 90% vastusti Raksila-hanketta. Yliopisto ei ole tuloksia julkistanut, toimien vastoin tilaisuuksissa luvattua.

8.3.2022 Viestinnän vääristymiä (2) kiinnittää huomionsa yliopiston johdon väittämiin Helsingin Sanomissa.

3.3.2022 Viestinnän vääristymiä (1) ihmettelee, miksi yliopiston rehtori ei ota huomioon faktoja, vaan toistaa virheellisyyksiä, jopa Oulun kaupunginvaltuustolle lähettämässään kirjeessä. Sitä ei tee myöskään Sanomalehti Kaleva.

1.3.2022 Miksi emme halua muuttaa Linnanmaalta on hyvin nopealla tahdilla 144 allekirjoittajaa kerännyt tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan jäsenten vetoomus. Sen primus motor oli ERC-tutkija Yang Bai.

26.2.2022 Kaikkien kampus: mielenosoitus oli opiskelijoiden järjestämä yhteisöllisyysnäyttö. Yliopistollamme on hienot valveutuneet opiskelijat! Heitä on kuunneltava!

24.2.2022 Yliopistosuomettumista? Yliopiston laatutyön ohjausryhmä onnistui määrittämään auditoinnin vapaavalintaisen kohteen myötähäpeää herättävästi. En enää pöyristy, sillä tällaista osaa jo odottaa.

22.2.2022 Olen ylpeä opiskelijoistamme sillä aitona yhteisöllisyyden osoituksena ICT-alojen opiskelijat puolustavat humanisteille tärkeätä kirjaston vapaakappaleoikeutta

17.2.2022 Catellan kampusselvitys tarkastelee yliopiston Raksila-hankkeen vaikutuksia Oulun toimitilamarkkinoihin. Vaikka kyseessä ovat Oulun yliopiston kannalta ehkä epärelevantit oheisvaikutukset, niin kuitenkin yliopisto on ottanut oheisvaikutuksena tehtäväkseen keskustan ”elävöittämisen”. Siksi katson Catellan dokumentin julkaisemisen perustelluksi. Kiintoisasti kiinteistösijoittajat kiinnittävät yliopiston johtoa enemmän käyttäjien toimintojen tarpeisiin.

15.2.2022 Ensimmäisenä luovutaan parkkihallista? Raksila-hankkeen hiilijalanjälkianalyysin tulokset pohjautuen 16.12.2021 julkaistuun hankesuunnitelmaan. Rakentamisesta aiheutuva hiilipiikki ei kompensoitune koskaan alemman energiankulutuksen kautta.

10.2.2022 Petition by 144 ITEE Researchers who express grave concerns about the damage to teaching and research from the planned move of their faculty to Raksila.

10.2.2022 Puhetta nuorten päiden yli Sanomalehti kaleva on arvostellut vanhempien sukupolvien puhuvan Raksila-hanketta vastaan nuorten päiden yli. Nyt kun opiskelijoiden kanta on kyselyin osoittautunut kiistatta samaksi, niin Kalevaa ei kiinnosta.

8.2.2022 Vihapuhettako? Tiedekunnille järjestettyjen tilaisuuksien Mentimeter-äänestysten tuloksia. Raksila-hankkeen kannatus näyttää varsin vähäiseltä.

7.2.2022 Sisäilmaongelmista Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja kertoi kaupungin järjestämässä seminaarissa Linnanmaan sisäilmaongelmista, mm. yliopiston Pegasus-pääkirjastossa. Hänen mainitsemistaan seikoista ei kuitenkaan löydy tietoja työsuojelutoimikunnan pöytäkirjoista.

3.2.2022 Tekniikan koulutusten hakijatilastoja Faktaa tekniikan opiskelijavalinnoista. Asiaan perehtyneen opiskelijan laatima yhteenvetotaulukko.

1.2.2022 Tieto- ja sähkötekniikan opiskelijavalinnoista Suljetusta valtuustoseminaarista vuotaa jo viraaliksi käynyt yliopiston ylimmän johdon lausuma. Sellainen on myös kommenteissa.

31.1.2022 Johto vs. johdettavat Yliopistoyhteisön kannanotot ovat n. 90%:sti yliopiston kolmelle kampukselle pilkkomista vastaan. Tiedekunnille järjestettyjen Mentimeter-äänestysten tuloksia.

28.1.2022 Kymmenen tutkimusyksikön johtajan kirje yliopiston hallitukselle toteaa aiemmassa 5.5.2021 kirjeessä esille nostetut tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan huolenaiheet sivuutetuiksi Raksila-hankkeen suunnittelussa

25.1.2022 Avoimuutta ja läpinäkyvyyttä (3) Yliopistoa muutetaan yhteisöstä hierarkkiseksi ja yhteisön tahto sivuutetaan

21.1.2022 Avoimuutta ja läpinäkyvyyttä (2) Oulun yliopisto sai uuden johtosäännön 2016 alussa. Siinä on kiintoisi muutoksia aiempaan, joita ei ehkä ihan avoimuuden ja läpinäkyvyyden hengessä ajettu.

18.1.2022 Avoimuutta ja läpinäkyvyyttä (1) Oulun yliopiston hallituksen pöytäkirjat poistuivat nettisivuilta. Tarjolla on enää vuodet 2021 ja 2022. Vrmaankin tälle löytyy ns. hyviä perusteluita.

14.1.2022 Hallituksessa käsitelty? Yliopiston hallituksen silloinen puheenjohtaja kertoi medialle hallituksen käsitelleen toteutuneet peruskorjauskustannukset esittävän Promen oy:n dokumentin. Sitä ei mainita hallituksen pöytäkirjoissa, eikä sitä ole liitemateriaaleissa, joten sitä ei ole käsitelty. Kokouksen 16.12.2021 eriävissä kannanotoissa kyseiden dokumentin merkitys nousee esille.

11.1.2022 Yliopiston varallisuuden kasvu? Kiinteistöinvestoinnin väitetään kasvattavan yliopiston varallisuutta. Ainakin riskitasoa se nostaa! Blogiani varten 21.19.2021 laskin 30% kustannusylityksen 100M€ budjettiin vievän pohjan Raksila-hankkeen taloudelliselta kannattavuudelta. Hallituksen kokouksen 16.12.2021 materiaaleissa tuo 30% lisä on toteutumassa. Eikä loppua näy.

4.1.2022 Blogivieras: Ville Koivuniemi Oulun ylioppilaslehden entinen päätoimittaja ruotii yliopiston ylimmän johdon vaikuttamisstrategiaa

3.1.2022 Alakoulu kampusrakennukseen? Miksi uudisrakentamisen sijaan kouluille remontoidaan tilat kampusrakennuksesta, mutta yliopistotoimintaa hajutetaan uudisrakennukseen Raksilaan? Pyytämästäni koulun tarveselvitysdokumentista vuodelta 2018 on poistettu taloudelliset vertailulaskelmat, eikä dokumenttia ei ole Raksila-hankkeen materiaaleissa. Miksi?

21.12.2021 Hyvää joulua ja uutta vuotta! Julkaisutauolle

20.12.2021 Mitä hankesuunnitelmasta puuttuu? Valitettavasti olennaisin: mitkä ovat hankkeen vaikutukset yliopistoyhteisöömme? Miksi yliopistoyhteisö halutaan hajottaa? Hajoita ja hallitse? 

17.12.2021 Linnanmaan peruskorjaukset ja niiden toteutuneet kustannukset löytyvät hallituksen materiaaleista pois jätetystä dokumentista. Teekkarispeksin yleisö huutaisi ”Omstart!”.

16.12.2021 Puuttuva dokumentti Erittäin olennainen dokumentti puuttuu Raksilan hankemateriaaleista. Se näyttäisi tarkoituksellisesti jätetyn pois. Tällainen yliopiston johdon toiminta on erittäin outoa.

15.12.2021 Kampusbarometriikkaa Yliopistoyhteisön kannanottoja ilman näennäisosallistavia kysymyksiä.

14.12.2021 OKM-tulossopimus Kauden 2021-2024 tulossopimuksessa yliopistomme on luvannut vahvistuvaa yhteistyötä OAMK:n kanssa. Mitenkähän on todellisuudessa?

13.12.2021 Blogivieras: Jukka Jokisaari toteaa mm., että ainoassakaan yliopistojen arviointikriteerissä ei ole mukana sijainti lähellä keskustaa. Kannattaa lukea!

10.12.2021 Yksisuuntaista viestintää Eräs yliopistomme viestinnän henkilö kertoo, että  yliopiston viestintä on tarkoitettu yksisuuntaiseksi ylhäältä alas ja viestinnän ongelmat ovat organisaation muilla tasoilla, jotka ovat epäonnistuneet johdon viestin välittämisessä edelleen alaspäin.

9.12.2021 Hallituksen jäsenten kannanottoja Hyvin pintapuolinen asioihin perehtyminen, jopa tosiasioista piittaamattomuus näkyy eräiden hallituksen jäsenten lausunnoista.

7.12.2021 Innovaatiokampus? Ammattikorkeakoulu muutti yliopiston yhteyteen synergiaa hakien. Mutta muutaman vuoden kuluttua sen vieressä saattaakin yliopiston sijaan olla alakoulu.

3.12.2021 Hiilijalanjälkiä mediassa Yliopiston ylimmän johdon hiilijalanjälkiajatuksia sekä kieltäytyminen kommentoimasta YLE:lle.

1.12.2021 Yhteisöllisyyden prosentit Yliopiston vaalien laskeneesta äänestysaktiivisuudesta

29.11.2021 Tulevaisuusblogi 2013 Kymmenen vuoden takaisen kampusblogin peilausta nykysuunnitelmiin

26.11.2021 Kaleva 26.11.2021 Yliopiston ylin johto kertoo, että Linnamaalta ei ei kokonaan muuteta. Tämä on ristiriidassa aiemman viestinnän kanssa.

25.11.2021 Kovin ikävää Yliopiston silloisen hallituksen jäsen oli yliopiston vaalien alla vihjaillut minuun kohdistuneesta eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tutkinnasta. Koska minulla ei ollut asiasta mitään tietoa, niin pyysin häntä valistamaan minua. Tätä ei ole vieläkään tapahtunut.

23.11.2021 Esittelijän vastuu Yliopiston hallituksen puheenjohtajiston valinnan menettelyjen tarkastelua

22.11.2021 Tilablogi syksyltä 2012 Katsaus tiloihin kymmenen vuoden takaa

18.11.2021 Valitettava erehdys Kohteliaimmin korjaan silloisen hallituksen jäsenen tahattoman erehdyksen

16.11.2021 Syvin anteeksipyyntö Yliopiston vaalien alla eräs silloisen hallituksen jäsen oli käynyt sähköpostikampanjaa, jossa hän indikoi blogissani olleen häneen kohdistuvaa häirintää. Pyydän anteeksi. Pyydän myös lukemaan hänen selityksensä.

15.11.2021 Blogi vuodelta 2012 Yliopistomme keskittyi kymmenkunta vuotta sitten kehittämään tilojaan toiminnan ehdoilla

11.11.2021 Yliopiston ilmastorasitus Hallituksen 28.4.2020 kokouksessa esitetyt kasvihuonepäästötiedot osoitetaan ”tarkoituksenmukaisesti” esitetyiksi. Päästöt henkilöstön jäsentä kohti ovat Oulun yliopistossa samaa luokkaa Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistojen kanssa.

9.11.2021 Propagandistisia vertailuja Paljastuu, että vuokrakustannusennusteet (45M€ ja 60M€) on luettu samasta graafista, joka on pelkka Excel-harjoitus. Se ei siis perustu WSP:n peruskorjaussuunnitelmaan, jossa korjausala oli kaksinkertaistunut muutaman vuoden takaisiin tietoihin verrattuna.

8.11.2021 Miten hallitus päätti 28.4.2020? Hallituksen kokouksen 28.4.2021 liitteiden tarkastelua, mikä johtaa yhä suurempaan ihmettelyyn.

5.11.2021 Yhteisön valinnat Vaalien jälkeen

4.11.2021 Yhteensattuma Yliopiston vaalipäivää edeltävänä iltana ilmestyi selittämätön ongelma intranetiin kirjautumisessa. Uskomaton sattuma juuri vaalien tullessa. Kannattaa lukea asiantuntijan kommentti artikelissa.

2.11.2021 Opiskelijan radiohaastattelu Yliopistomme viestinnän toiminnan ihmettelyä

2.11.2021 Ennen vaaleja Yliopistoyhteisön etua mielestäni hyvin ajavia ehdokkaita ja kommentti hallituksen kokouspöytäkirjan 28.4.2020 liitteiden toimituksen vitkuttelusta.

1.11.2021 Vetovoimaa talouskasvusta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan pakkomuutto Raksilaan vahingoittaisi alueelle tärkeää ICT-sektoria ja pitovoimaisinta Oulun yliopiston koulutusalaa. Olen kuullut toisen käden tietona rehtorin ilmoittaneen ”nyt on muitten vuoro”.

31.10.2021 Rehtorin blogeja Yliopiston ylimmän johdon selittämätön äkkikäännös. Mitä yliopistoyhteisölle ei todellisuudessa ole kerrottu?

30.10.2021 Yhä syvempää myötähäpeää Yliopiston hallituksen puheenjohtaja lähinnä kuittaa kahdeksan tutkimusyksikön johtajan 5.5.2021 lähettämän kirjeen vastaanotetuksi

29.10.2021 Blokki vai asiavaalit yliopistoyhteisöstä? Avointa tietoa kaikille yliopiston vaalien mahdollisista taktiikoista

28.10.2021 Kuunteleeko johto yliopistoyhteisöä? Yliopiston ylimmän johdon blogiin kertyneistä roskaviesteistä päätellen johto ei seuraa omaa blogiaan. Sekään vaikutuskanava alhaalta ylös ei yliopistomme organisaatiossa siis toimi.

28.10.2021 Yliopistokollegion tehtävät Yliopistokollegion vallasta, vastuusta ja yliopistodemokratiasta.

27.10.2021 Hiilipäästöt Ilmaston lämpenemiskehityksen vastustaminen ei asiantuntija-analyysin perusteella voi olla peruste Raksila-hankkeelle.

26.10.2021 Tilakulut Oulussa ja muualla Oulun yliopiston tilakulut budjetista paljastuvat selvästi yliopistojen keskitasoa alemmiksi. Raksila-hankkeen perustelut ovat vuoroin lähteneet mm. neuvottelukunnan vaatimuksista, väestöennusteista ja tilakustannuksien kauhistelusta. Jokainen noista väittämistä on jo kaatunut.

25.10.2021 Myötähäpeäni syvenee Yliopiston hallituksen pöytäkirjoista paljastuu, että hallituksen puheenjohtajiston valintaa on manipuloitu jo vuoden 2015 lopussa, sitten 2017 ja 2019 lopuissa. Sitä aiemmin hallitus on valinnut oman puheenjohtajistonsa asianmukaisesti.

22.10.2021 Oikeaa ja riittävää tietoa? Raksila-hankkeen lukujen taaksepäinlaskenta törmäsi selittämättömyyksiin. Mistä luvut voivat olla peräisin? Eivät edes WSP:n esittämän peruskorjaustahti ja ilmoitetut indeksit voi niitä selittää.

21.10.2021 80-100 miljoonan euron säästö? Yliopiston talousjohdon kahvimukissa on investointilaskennan kurssilla täytynyt olla jotain outoa. Joka tapauksessa n. 30% kustannusylitys vie pohjan Raksila-hankkeen väitetyltä taloudelliselta kannattavuudelta. (Tätä artikkelia laadittaessa käytössä ei ollu yliopiston hallituksen kokouksen 28.4.2020 liitteitä)

20.10.2021 Armonisku tulossa? Suomen yliopistolaitoksen tilankäytön vertailussa Oulun yliopisto on toiseksi tehokkain. Myös varsinaisen toiminnan tuotot toimitilaneliötä kohden ovat toiseksi korkeimmat.

19.10.2021 Säännöt vain yliopistorahvaalle? Yliopiston hallituksen puheenjohtajiston valinnan oudot piirteet tarkastelussa.

18.10.2021 Ehdokasesittelyni Oma ehdokasesittelyni yliopistokollegion jäsenehdokkaana

16.10.2021 Yliopistoilmastonmuutos Kannatuksenilmaisu professori Tiina Kinnusen ehdokkuudelle yliopiston hallitukseen. Hän oli huomannut oudon seikan hallituksen puheenjohtajistovalinnoissa.

15.10.2021 Dokumenttien helmiä (2) Oulun ylioppilaslehden haastattelussa yliopiston ylin johto kertoo yliopiston neuvottelukunnan vaatineen muuttoa keskustaan. Tästä ei kuitenkaan ole näyttöä neuvottelukunnan pöytäkirjoissa.

14.10.2021 Dokumenttien helmiä (1) Oudosti epäsymmetristä OAMK-OY viestintää syyskuulta , jossa yliopiston ylin johto loistaa poissaolollaan sekä yliopiston lausunto Linnanmaa-Kaijonharju -kaavarungosta 2019 alusta.

13.10.2021 Numeroiden ihmettelyä (2) Yliopiston ylimmän johdon ilmoittama nuorisoikäluokkaennuste ei olekaan tilastokeskukselta! Onko kyse vain ”epätarkkuudesta”?

12.10.2021 Numeroiden ihmettelyä (1) Linnanmaan peruskorjaussuunnitelman neliöt olivat muutamassa vuodessa hämmästyttävästi yli kaksinkertaistuneet. Onko tämä tarkoituksenmukaista?

11.10.2021 Historiallinen vahinko ICT-koulutuksen ja tutkimuksen suunniteltu repiminen irti alan teknologiakeskittymästä ei voi millään mittarilla olla järkevää johtamista, vaikka olisikin ainutlaatuinen liikku.

9.10.2021 Syvää myötähäpeää Yliopiston viestinnän outo rooli näennäisosallistamisessa. Artikkelin seurauksena oli yliopiston viestintäjohtajan yhteydenotto. Olen varmuuden vuoksi tallentanut vastaajaan menneen viestin.

8.10.2021 Yhteisöllisyysteot ennen ja nyt Yliopisto on yhteisö ja sitä olisi johdettava voimavarana yhteisöllisyys

6.10.2021 Kahdeksan tutkimusyksikön kirje Tieto- ja sähkötekniikan tutkimusyksiköiden johtajat toivat esille tiedekunnan muuttoon liittyviä ongelmia 5.5.2021. Yliopiston hallitus ei ollut lokakuun alkuun mennessä vastannut.

2 kommenttia

  1. Tänään oli humanistisen tiedekunnan keskustakampustilaisuus. Koimme väheksyntää.

    Tämä riittänee tiivistykseksi.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *